1. Startsiden
 2. Fakta og innsikt
 3. Mediedatabasen

Mediedatabasen

Kriterier for å bli med i Mediedatabasen

Mediedatabasen er avgrenset til å omfatte de redaktørstyrte journalistiske mediene som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse. Oversikten er avgrenset til aktører som driver journalistisk produksjon i betydningen av at det skjer en bearbeiding av innholdet som skal publiseres ut fra journalistfaglige metoder og prinsipper.

Målet med Medietilsynets mediedatabase er å gi samlet oversikt over de norske aktørene i mediemarkedet innen avis, radio og tv.

Årsaken til at oversikten avgrenses slik er at disse mediene har en særlig viktig rolle og funksjon i den demokratiske infrastrukturen.

Medier som inngår i Mediedatabasen må oppfylle følgende kriterier:

 • Er underlagt norsk jurisdiksjon
 • Har ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten, som leder den redaksjonelle virksomheten og tar de redaksjonelle beslutningene
 • Produksjonen av innhold skjer etter journalistfaglige metoder og presseetiske prinsipper
 • Har regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyhets, aktualitetsog debattstoff eller annet innhold av allmenn interesse.

Hvor ofte publiseres innholdet?
a. Daglig (Minst 5 dager i uken) (For avis: Minst 30 artikler i uken)
b. Ukentlig
i. Hvis ukentlig (to alternativer: 3 til 4 ganger eller 1 til 2 ganger i
uken)
c. Månedlig
i. Hvis månedlig (to alternativer: 3 til 4 ganger eller 1 til 2 ganger i
måneden)
d. Årlig
i. Hvis årlig (to alternativer: 7 til 11 ganger eller 2 til 6 ganger i året)

Følgende aktører vil ikke inngå i Mediedatabasen:

 • Medier som bare formidler informasjon fra offentlige myndigheter, selskaper og private
 • Rene plattformer for innhold eller plattformer som kun tilbyr brukergenerert innhold
 • Innholdsleverandører som kun formidler til andre mediekanaler (som nyhetsbyråer, produksjonsselskaper etc)
 • Rene nyhetsaggregatorer vil ikke være omfattet
 • Private blogger vil ikke være omfattet
 • Rene medlemsblader og foreningsmedier, med nedslagsfelt avgrenset til en lukket sfære som organisasjon/medlemsmasse vil ikke være omfattet
 • Ukeblader, der hoveddelen er mer underholdningspreget stoff.

Hvilke opplysninger registrerer Medietilsynet om medieaktørene i Mediedatabasen?

 • Medietilbyders/kanalens navn
 • Medietilbyders organisasjonsnummer
 • Oversikt over eiere
 • Opplysninger om ansvarlig redaktør (navn/epost)
 • Opplysninger om kontaktperson (navn/epost) (kan være samme)
 • Opplysninger om postnummer (selskapets hovedkontor)
 • Informasjon om type publikasjon/medium (papiravis/nettavis/radio/tv)
 • Antall årsverk

Kategorier som gir informasjon om type publikasjon og redaksjonell profil

 • Publikasjonens navn
 • Medietype og publiseringsform – kategorialternativer, der flervalg er mulig. Det må forklares i tekstboks at: «Dersom medieproduktet er identisk skal det krysses av for alle ulike publiseringsformer»:
  a. Avis – avkrysning + underkategorier med avkrysning
  i. Papir
  ii. Nett
  b. Radio – avkrysning + underkategorier med avkrysning
  i. FM
  ii. DAB
  iii. Nett
  c. Tv – avkrysning + underkategorier med avkrysning
  i. Digitalt bakkenett
  ii. Kabel
  iii. Satellitt
  iv. Nett
  d. Tidsskrift – avkrysning + underkategorier med avkrysning
  i. Papir
  ii. Nett
 • Publikasjonens geografiske nedslagsfelt
  a. Nasjonalt
  b. Regionalt
  i. Angi kommunenavn
  c. Lokalt
  i. Angi kommunenavn
 • Publikasjonens redaksjonelle profil
  a. Bredt og allment orientert (dekker en rekke ulike temaer og stoffområder

Ved spørsmål, ta kontakt med Marie Therese Lilleborge.