1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Norsk mediebarometer fra SSB

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier i husholdningen.

Undersøkelsen gir tall for mediebruk på alle ukedager og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år. I 2020 ble det gjort telefonintervjuer med 1 698 personer, en svarprosent på 56,9. Covid-19 pandemien har gjort 2020 til et annerledes år og dette omtales nærmere i første kapittel.

Se statistikk og les publikasjonen Norsk Mediebarometer på SSBs hjemmesider.