1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Norsk mediebarometer fra SSB

En ung kvinne sitter på kafe i sollys med pc-en foran seg. Foto Mostphotos

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier i husholdningen.

Undersøkelsen gir tall for mediebruk på alle ukedager og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år. 

Se statistikk og les publikasjonen Norsk Mediebarometer på SSBs hjemmesider.