1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

MBLs opplags- og lesartal for norske aviser og magasin

Bildet viser en kvinne som ser på ulike bilder og magasin i et kioskutsalg. Foto Mostphotos

Mediebedriftenes landsforening (MBL), i samarbeid med Kantar, presenterer offisielle lesartal for norske aviser, nettaviser og magasin/vekeblad to gonger i året, saman med opplagstal for media tilslutta MBL.

MBLs offisielle lesartal for norske aviser, nettaviser og magasin/vekeblad blir presenterte to gonger i året, vanlegvis i februar/mars og i september.

Alle aviser, magasin og vekeblad tilslutta Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgåve etter dei reglane MBL fastset. Reglar for Opplagsoppgaver er utarbeidde og vedteke av MBL sin Markedsråd for avisbedrifter, samt marknadsrådet for vekepressa.

Sjå lesartal og opplagstal på heimesidene til MBL.