1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

MBLs Opplags- og lesertall for norske aviser og magasiner

Mediebedriftenes landsforening (MBL), i samarbeid med Kantar, presenterer offisielle lesertall for norske aviser, nettaviser og magasiner/ukeblader to ganger i året, sammen med opplagstall for mediene tilsluttet MBL.

MBLs offisielle lesertall for norske aviser, nettaviser og magasiner/ukeblader presenteres to ganger i året, vanligvis i februar/mars og i september.

Alle aviser, magasiner og ukeblader tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgave etter de regler MBL fastsetter. Regler for Opplagsoppgaver er utarbeidet og vedtatt av MBLs Markedsråd for avisbedrifter, samt markedsrådet for ukepressen.

Se lesertall og opplagstall på MBLs hjemmesider.