1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Menneskerettsprisen for journalistar

Prisen blir delt ut kvart anna år til journalistar som i særleg grad har sett søkjelyset på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.

Det er ein open nominasjonsprosess, og det er Medietilsynet som administrerer ordninga. Prisen er ei pengegåve på 100 000 kroner.

Menneskerettsprisen for journalistar er etablert av Kulturdepartementet for å «inspirere til undersøkande journalistikk om menneskerettsspørsmål og hjelpe til å avdekke eventuelle brot på menneskerettane.»

Juryen består av tre medlemer og blir vald av Kulturdepartementet. Oppnemninga gjeld for seks år, slik at eitt ny medlem utpeikes etter kvar pristermin. Juryen vel sjølv sin leiar. Medietilsynet er sekretariat for juryen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Heidi Schau-Hvatum.

 

Tidlegare vinnarar

 

2020:

Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø, for saka «Tre brør på Tolga».

Grunngiving frå juryen

 

2018:

Eirik Linaker Berglund, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta, for «Tysfjord-saka».

Grunngiving frå juryen

 

2016:

Inger Marie Norstrøm, Mari Allgot Lie og Geir Pettersen, for Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn».

Grunngiving frå juryen

 

2014:

Hans Petter Aass, Thomas Ergo og Rune Vandvik fra Stavanger Aftenblad, for å "avdekke kommunal svikt i ivaretakelse av grunnleggende rettigheter for utviklingshemmede som trenger hjelp".

Grunngiving frå juryen

 

2013:

Kajsa Næss, for filmen «Du velger selv», "en animasjonsdokumentar om barn som forteller hvordan det er å ha pappaen sin i fengsel".

Grunngiving frå juryen