1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Menneskerettsprisen for journalistar

Journalister intervjuer politikere på en pressekonferanse foran Stortinget. Foto Medietilsynet/ Ketil Blom

Prisen blir delt ut kvart anna år til journalistar som i særleg grad har sett søkelyset på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.

Det er ein open nominasjonsprosess, og det er Medietilsynet som administrerer ordninga. Prisen er ei pengegåve på 100 000 kroner. Vinnarar får også eit trykk av kunstnaren Cathrine Alice Liberg.

Kultur- og likestillingsdepartementets menneskerettspris for journalistar er etablert for å «inspirere til undersøkande journalistikk om menneskerettsspørsmål og hjelpe til å avdekke eventuelle brot på menneskerettane.»

Juryen består av tre medlemer og blir vald av kultur- og likestillingsdepartementet. Oppnemninga gjeld for seks år, slik at eitt ny medlem utpeikes etter kvar pristermin. Juryen vel sjølv sin leiar. Medietilsynet er sekretariat for juryen.

Medlemer av juryen 2022–2028:

Arne Blix (jurist og tidlegare redaktør)

Kiran Aziz (leiar for ansvarlege investeringer i KLP Kapitalforvaltning)

Hege Lamark (dosent v/Nord Universitetet)

Nominasjon

Neste tildeling er i 2024. Informasjon om nominasjon blir gjort tilgjengeleg i høveleg tid.

Ved spørsmål, ta kontakt via vårt kontaktskjema.

oransje strek 2 smalere.png

Vinnarar:

 

2022:

Stavanger Aftenblads redaksjonelle lagarbeid for prosjektet «Politimakt mot barn» med følgande deltakarar:

Tove Bjørnå (journalist)
Thomas Ergo (journalist)
Tor-Arne Vikingstad (journalist)
Øyvind Røysland (utvikler)
Christine Andersen Johnsen (research)
Hanne Undem (research) 
Inga Sverdrup (design)

Grunngjeving frå juryen

 

2020:

Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø, for saka «Tre brør på Tolga».

Grunngjeving frå juryen

 

2018:

Eirik Linaker Berglund, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta, for «Tysfjord-saka».

Grunngiving frå juryen

 

2016:

Inger Marie Norstrøm, Mari Allgot Lie og Geir Pettersen, for Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn».

Grunngjeving frå juryen

 

2014:

Hans Petter Aass, Thomas Ergo og Rune Vandvik fra Stavanger Aftenblad, for å "avdekke kommunal svikt i ivaretakelse av grunnleggende rettigheter for utviklingshemmede som trenger hjelp".

Grunngjeving frå juryen

 

2013:

Kajsa Næss, for filmen «Du velger selv», "en animasjonsdokumentar om barn som forteller hvordan det er å ha pappaen sin i fengsel".

Grunngkeving frå juryen