1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

13 aviser i Finnmark får til saman 2 250 000 kroner i distribusjonstilskott for 2020

Den enkelte avisa får utrekna distribusjonstilskottet ut frå kor mange aviseksemplar som blei distribuerte med post til abonnentar i 2019.

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i Finnmark. Det er derfor eit eige distribusjonstilskott til aviser i dette fylket.

Aviser i Finnmark kan søke distribusjonstilskott i tillegg til produksjonstilskott. Distribusjonstilskottet blir fastsett ut frå kor mange aviseksemplar som blir distribuerte med post til abonnentar i Noreg.

Distribusjonstilskottet for 2020 er fordelt slik:

Avis Beløp
Altaposten 87 654
Ávvir 261 185
Finnmark Dagblad 376 069
Finnmarken 428 830
Finnmarksposten 49 358
Hammerfestingen 29 279
Kronstadposten 15 382
Kyst og Fjord 106 491
Ruijan Kaiku 6 330
Ságat 586 706
SÁMi magasiidna 66 090
Sør-Varanger Avis 167 420
Østhavet 69 207

  Abonner på nyheter (RSS)