1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

40 prosjekter får 20 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet

Medietilsynet fordeler 20 millioner kroner i innovasjonsstøtte til 40 prosjekter i ulike mediebedrifter. – Over halvparten av støtten går til prosjekter som skal gjøre mediene bedre i stand til å håndtere endringer i postloven, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

– Støtteordningen gjør det lettere særlig for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive med innovasjon, sier Velsand.

Innovasjonsstøtten ble økt fra ti millioner kroner i 2019 til 20 millioner kroner i år. Økningen skal gå til digitaliseringstiltak som kan gjøre det enklere for medene å håndtere endringene i postloven, som gjør at  posten ikke lenger kommer hver dag, men annenhver dag.

Nationen og Dølen får mest støtte i år

Medietilsynet mottok 53 søknader om innovasjonstilskudd i årets søknadsrunde. Til sammen søkte mediene om i underkant av 27 millioner kroner.

Dølen, i samarbeid med Vest-Telemark blad og Firdaposten, mottar i overkant av 1,5 millioner kroner. Det samme får Nationen. Disse to prosjektene får mest midler i denne tildelingsrunden.

– Nationen ønsker å videreutvikle sin digitale utgave for å gjøre avisen mindre avhengig av inntektene fra papirutgaven. Dølen, Vest-Telemark og Firdaposten vil teste ut mulighetene for å sende levende bilder direkte til leserne sine, sier Velsand.

Vil digitalisere lokaljournalistikken og tiltrekke seg yngre lesere

Mange av avisene som får innovasjonsstøtte i år har som mål å fornye den lokale journalistikken og tiltrekke seg yngre lesere. Et eksempel er lokalavisene Vigga og Fjuken, som ønsker å øke kontakten med de unge gjennom en ungdomsredaksjon. Landslaget for lokalaviser (LLA) får midler for å finne ut hvordan de kan få personer i alderen 25 – 40 år til å bli avislesere i fremtiden.

I år var det mange aktører som søkte om innovasjonsstøtte sammen, og dermed blir det mange samarbeidsprosjekter. For eksempel skal Grannar sammen med ni andre lokalaviser utvikle en egen, nettbasert brukerportal og abonnementsløsning som er tilpasset de mindre lokalavisene som ikke er tilknyttet et stort konsern.

Dag og Tid får midler for å videreutvikle nettavis og lydavis, mens Dagens Næringsliv får midler for å videreutvikle satsingen DN-kvinner, som ble lansert i 2019.

Fakta om innovasjons- og utviklingstilskuddet

  • Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og forvaltes av Medietilsynet. Det fordeles i overkant av 20 millioner kroner i 2020, og pengene fordeles i én tildelingsrunde.
  • Fagutvalget for innovasjons- og utviklingsstøtte har vurdert søknadene og foreslått hvordan midlene bør fordeles. Medietilsynet har besluttet hvilke prosjekter som får tilskudd.
  • I årets tildeling går 56 prosent av potten til 20 prosjekter som skal gjøre mediene bedre i stand til å håndtere endringer i postloven.
  • Gjennomsnittlig sum som er innvilget til ett prosjekt er cirka 500 000 kroner, høyeste sum er i overkant av 1,5 millioner kroner og laveste sum er 17 500 kroner.
  • For å kunne søke støtte må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten
  • Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold eller som utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter

Les mer om innovasjonsstøtten her

Mediebedrift

Mottatt beløp

Prosjektbeskrivelse

Avisa Hemnes

100 000

Automatisere flest mulig av oppgavene ved produksjon av papiravisen

Avisføretaket Ytre Sogn

190 000

Utvikle digitale verktøy, podcast, video og ukeavis på papir

Bø blad

140 000

Ettårig prosjekt med 52 videointervju av unge og eldre innbyggere i ny sammenslått kommune forteller om hvordan det er å bo i ny kommune. I tillegg ønsker avisa å løfte flere lesere inn på den nye digitale plattformen

Dag og Tid

540 430

Videreutvikle nettavis og lydavis

Dagbladet Dagen

862 000

Investere i og implementere verktøy for å sikre utvikling på digitale kanaler, systemer og produksjon tilpasset den nye virkeligheten. Mål om plattformnøytral produksjon

Dølen (Vest-Telemark Blad + Firdaposten)

1 534 500

Teste ut mulighetene for å sende levende bilder direkte til leserne sine

Gjesdalsbuen

197 500

Ta i bruk en mobil redaksjon for å være mer aktuell i en digital nyhetshverdag, der krav til hurtighet, mobilitet og lokal tilstedeværelse i hele dekningsområdet er viktig. En varebil blir en rullende kontorplass for redaksjonen

Grannar (på vegne av 10 små lokalaviser)

1 250 000

Utvikle brukerportal tilpasset lokalaviser, rimelige alternativer til mediekonsernenes løsninger, et skybasert system og abonnementsløsning

Hordaland bladdrift - prosjekt 1

320 000

Satse mer på levende bilder og strømming, video og podcast, i tillegg til å utvikle digital kompetanse i redaksjonen

Landslaget for lokalaviser

1 250 000

Videreutvikle arbeidet med å digitalisere og hjelpe aviser i den digitale hverdagen. Hvordan 25-40-åringene til å bli avislesere i framtiden

Mediehuset Innherred

400 000

Ettårig prosjekt med satsing på datastøttet journalistikk primært for eget mediehus, men som også blir en ressurs for lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge

Nationen

1 555 715

Fortsette digitaliseringen av avisen, bli mindre avhengig av papirutgaven, få større gjennomslagskraft og få et kompetanseløft

Nye Troms

100 000

Få dagens tradisjonelle papirlesere til også å benytte seg av digitale tilganger

Polaris Media midt-norge

703 500

Gi redaksjonene et detaljert og faktabasert grunnlag for prioritering, forbedring og valg av stoffprofil ved å sortere journalistikken i ulike kategorier og kombinere det med data for leseradferd

Tun Media

483 268

Sammenstille data om abonnenten og digital bruk

Vaksdalsposten (se også Hordaland)

135 000

Satse mer på levende bilder

Ytringen

231 000

Digitalisere avisen ved hjelp av app, video, podcast, lydavis og seniorsurf

Østlendingen (pilot for Amedia)

1 200 000

Utvikle hyperlokale nyheter til alle

Fellesrådet for Afrika - Afrika.no

265 599

Videreutvikle podcast om Afrika

Inthemix style (gitt forprosjekt)

17 500

Lage latinamerikansk minoritetsradio

Oslo Business Memo (gitt forprosjekt)

40 000

Utvikle videomagasin

Ruijan Kaiku

120 000

Produsere og publisere ukentlige kvenske radiosendinger på både norsk og kvensk

Utrop

100 000

Profesjonalisere avis mot flerkulturelle

VOL Vesterålen online - innvandrere

85 725

Satse mot unge, svaksynte og innvandrere

Bakkar og berg (Nett.no)

253 325

Utvikle et nytt redaksjonelt publiseringssystem spesielt tilpasset frittstående nettmedier

Fanaposten

230 000

Utvikle levende bilder i lokalavis ved blant annet bruke video, dekke lokale arrangementer med live-bilder i samarbeid med lokale idrettslag og videregående skole

Glåmdalen

500 000

Skape forståelse for forskjellene mellom nyheter i selvstendige, redaktørstyrte medier og det man oppfatter som nyheter i sosiale medier gjennom en såkalt «Community Journalism»-funksjon. Målgruppen er befolkningen under 40 år

Medieselskapet Karmøy - prosjekt 2

75 000

Utvikle en podcast som skal være en aktiv del av debatt- og meningsutvekslingen i Karmøy-samfunnet

Os og Fusaposten + Steinkjer-Avisa

837 500

Skape lokalt engasjement gjennom ungdomssatsing og folkemøte

Porten

851 090

Sikre politisk dekning i utkants-Norge

Stiftelsen Hedalen

100 000

Ny universell utforming av Hedalen.no

Vigga - prosjekt 1

180 860

Knytte bånd og skape engasjement mellom kommunene nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen

Vigga - prosjekt 2 (med Fjuken)

380 000

Øke kontakten med de unge, og skaffe unge lesere i samarbeid med en ungdomsredaksjon

VOL Vesterålen online - ung

1 082 663

En redaksjonell satsing mot unge, svaksynte og innvandrere

Dagens Næringsliv

1 153 200

Utvikle driften og nettsamfunnet knyttet til DN-kvinner, som ble lansert i 2019. Drive videre kommersiell utvikling og eksperimentering rettet mot DN Kvinner-målgruppen

Hordaland bladdrift - prosjekt 2

600 000

Utvikle en robot-prototype for å få mer innhold fra leserne/brukerne, ta i bruk AI for å automatisere prosessen med å ta i bruk innsendt stoff, og belønne lesere når tips blir brukt

Indentpenden Barents

631 000

Jobbe for å omgå sensur og blokkering i grensekryssende nyhetsformidling i Barentsregionen ved bruk av flerspråklig, fri og uavhengig journalistikk

NTB

1 200 000

Utvikle en felles metastandard på tvers av forskjellige produktområder, som nyheter, foto og video, pressemeldinger og sportsdata

Stavanger Aftenblad - brukerdialog (tidligere fått støtte til forprosjekt)

100 000

Bedre samspillet mellom journalist og bruker. Utforske mulighetene journalistikken gir for å knytte brukerne tettere til innholdet og produksjonen av innholdet

Stavanger Aftenblad - robot

250 000

Bruke AI-teknologi til å lage robotjournalistikk av nøkkeltall fra Brønnøysund

  Abonner på nyheter (RSS)