1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Auksjon av lokalradiofrekvenser på DAB for Oslo, Asker og Bærum holdes til sommeren

Tildelingen av DAB-frekvensene vil skje ved pengeauksjon sommeren 2020. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender i dag ut forslag til auksjonsregler for tildelingen av frekvensene i Lokal DAB Region 2 på høring med frist 8. mai 2020.

Tildelingen av lokalradiofrekvensene på DAB i Oslo, Asker og Bærum skal skje ved pengeauksjon, som etter planen gjennomføres sommeren 2020. Tillatelsen vil gjelde til og med 31. desember 2031.

Lokal DAB region 2, NOR00102 Oslo, Asker og Bærum, omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz.

De endelige auksjonsreglene offentliggjøres etter høringen

Auksjonsreglene fra Nkom og Medietilsynet som nå er på høring omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen.

Les mer om forslaget til auksjonsregler på Nkom sine nettsider.

Etter høringen er avsluttet, vil Nkom og Medietilsynet offentligjøre de endelige auksjonsreglene.

Send innspill på e-post innen 8. mai

Innspill til høringen kan sendes til oyk@nkom.no med kopi til miv@nkom.no innen høringsfristen fredag 8. mai 2020. Emnefeltet må merkes med «Lokal DAB Region 2».

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Høringssvarene må utformes slik at de kan offentliggjøres.

  Abonner på nyheter (RSS)