1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Barn og medier 2020: Medietilsynet kommer med ny undersøkelse om barn og unges medievaner

Medietilsynet presenterer nye data om barn og unges mediehverdag på Safer Internet Day 11. februar kl. 08.30 på Mesh i Oslo. Bruk av sosiale medier og eksponering for skadelig innhold på nett er blant temaene som belyses når de første resultatene fra undersøkelsen Barn og medier 2020 legges fram.

Tid: Tirsdag 11. februar kl. 08.30 - 12.30
Sted: Mesh, Tordenskiolds gate 3, Oslo

Medietilsynet har siden 2006 gjennomført en stor undersøkelse om barn og medier annethvert år.

– Disse undersøkelsene er viktige for å kunne følge utviklingen i de unges medievaner over tid. Innsikten vi får på denne måten er uvurderlig i arbeidet med å styrke den kritiske medieforståelsen blant barn og unge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

3.400 respondenter fra hele landet

Cirka 3.400 9-18-åringer fra 51 skoler over hele landet har deltatt i Barn og medier 2020. Undersøkelsen kartlegger en rekke forhold ved barn og unges mediebruk, inkludert bruk av sosiale medier, gaming, delingskultur og personvern.

De første tallene fra årets undersøkelse legges fram i forbindelse med at Safer Internet Day markeres 11. februar. Da presenterer Medietilsynet blant annet informasjon om ulike typer skadelig innhold barn og unge har sett på nett og hvilke sosiale medier som er mest populære blant de unge.

Årets undersøkelse inneholder flere nye spørsmål, blant annet om eksponering for reklame og skadelig innhold. For første gang presenteres også tall for hvor mange barn og unge som bruker tjenesten TikTok.

– Både medieutviklingen og medievanene er i rask endring. Medietilsynet må kontinuerlig utvikle sine undersøkelser for å kunne kartlegge aktuelle og relevante sider ved barn og unges digitale liv, sier Vellsand.

Safer Internet Day markeres flere steder

Medietilsynet er nasjonal koordinator for EUs Safer Internet-arbeid i Norge og i anledning den globale markeringen av Safer Internet Day arrangerer Medietilsynet et frokostmøte om sol- og skyggesidene ved barns digitale liv11.februar. Dagen markeres også flere andre steder i Norge for å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med å gjøre det tryggere for barn og unge på nett.

Datatilsynet diskuterer «Hvordan håndtere uønskede hendelser på nett?» i Tromsø, der det blir gitt konkrete tips til håndtering av uønskede hendelser på nett.

Barnevakten tar for seg «Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen» i Bergen. Seminaret skal gi ansatte i skolen hjelp til å utvikle god undervisning om digital dømmekraft.

Dette er Barn og medier 2020:

  • Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag.
  • Formålet med Barn og medier-undersøkelsen er å kartlegge relevante temaer relatert til barn og unges mediehverdag og å følge utviklingen over tid.
  • For å utvikle nye og aktuelle spørsmål har Medietilsynet gjennomført gruppeintervjuer med 9-17-åringer i forkant av årets undersøkelse.
  • Spørreskjemaet er utformet med utgangspunkt i tidligere Barn og medier-undersøkelser fra Medietilsynet, innspill fra de unge og andre relevante undersøkelser på området (som EU Kids Online, Ungar & Medier (Sverige), SIFO-studier om barn og unge i sosiale medier).
  • Cirka 3.400 9-18-åringer fra 51 skoler i alle fylker har deltatt i undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er gjennomført i perioden desember 2019-januar 2020 av Sentio på oppdrag fra Medietilsynet.

Her kan du lese tidligere Barn og medier-undersøkelser 2008 – 2018

  Abonner på nyheter (RSS)