1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

En helt spesiell medievår

Våren 2020 kommer vi alltid til å huske. Korona-situasjonen har bydd på utfordringer for de aller fleste av oss, også for mediebransjen. Men krisen har også minnet oss på betydningen av redaktørstyrte medier som folk flest har tillit til.

De siste månedene har vært krevende for de aller fleste, både på jobb og på hjemmebane. For mange, blant annet mediebransjen, har korona-krisen betydd økonomiske utfordringer. Nye arbeidsformer har vært nødvendig, vi har måttet tilpasse oss hjemmekontor og hjemmeskole – for å nevne noe. Vi skulle selvsagt aller helst vært korona foruten, men heldigvis har det også kommet noe godt ut av krisen.

Tillit til mediene er avgjørende

Jeg tror krisen har gjort at enda flere har fått øynene opp for medienes viktige rolle: Det å ha redaktørstyrte medier som er til å stole på, som gir sannferdig informasjon, som stiller kritiske spørsmål og lar ulike oppfatninger komme fram, er helt avgjørende i en krisesituasjon. Men en viktig forutsetning er at vi har medier som allerede har stor tillit i befolkningen. For som NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier i siste utgave av Den norske mediepodden, har man ikke tillit i normale tider, er det vanskelig å få det under en krise. Undersøkelser Medietilsynet har gjort viser heldigvis at norske redaktørstyrte medier har høy tillit i befolkningen.

Kompensasjonsordning for medier

Tidligere denne uken publiserte Medietilsynet vår årlige rapport om den økonomiske utviklingen i norske aviser. Tallene viser at den samlede lønnsomheten ble svekket i fjor, og det indikerer at mange aviser fortsatt er i en utfordrende situasjon. Korona-krisen har gjort det ekstra krevende for mange. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå har landet en kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier. Medietilsynet har allerede åpnet for registreringer for søkere, og fra 4. august tar vi i mot søknader. Fristen er 13. august, og så fremt alt går etter planen, betaler vi ut kompensasjonen i slutten av august. Senere i høst kommer Medietilsynet for øvrig med en rapport om den økonomiske utviklingen også for andre deler av mediebransjen.

Ny rapport om bruksmangfold

I løpet av høsten kommer Medietilsynet også til å publisere neste del av vårt nye mediemangfoldsregnskap, nemlig en delrapport om status for bruksmangfoldet. Dette er kanskje det aller viktigste aspektet ved mediemangfoldet: I hvilken grad vi som mediebrukere benytter oss av det medietilbudet vi har tilgang til. Tidligere i år publiserte vi den første delen av Mediemangfoldsregnskapet, som omhandler avsendermangfoldet. I løpet av våren har Medietilsynet også presentert en rekke delrapporter om barn og unges digitale mediehverdag, og flere delrapporter kommer i høst – i tillegg til at vi publiserer hele Barn og medier-undersøkelsen 2020 og en egen undersøkelse som er gjort blant foreldre.

Snakk med barna om nettbruk

Én av tre foreldre synes det er vanskelig å holde oversikt over hva barna deres gjør på nett, viser nye tall fra Medietilsynet. Sommerferien er en fin anledning for oss foreldre til å ta en prat med barna våre om nettbruk og sosiale medier, og da håper jeg Medietilsynets samtaleguider og veiledere kan være til nytte. Husk at de aller fleste barn ønsker at foreldrene skal bry seg om det de driver med, også på nett. Selv om det digitale gir mye glede og mange muligheter, er det viktig å forberede barna på hvordan de skal håndtere eventuelle problemer eller ubehagelige situasjoner.

Og om du vil ha et podkast-tips for ferien, anbefaler jeg Den norske mediepodden. Her finner du mange episoder om forskjellige medierelaterte spørsmål, og møter både med bransjefolk, forskere og andre som har interessante perspektiver på aktuelle saker.

God mediesommer!

  

  Abonner på nyheter (RSS)