1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Forskriftsendring skal gi medier mulighet til å få både statlig og kommunal støtte

Kulturdepartementet vil åpne for at medier kan søke om driftsstøtte fra flere ordninger. En forskriftsendring skal gjøre det mulig å søke støtte både fra Medietilsynet og Oslo kommunes nye ordning for lokalaviser.

Etter dialog med Medietilsynet vil Kulturdepartementet endre forskriften for produksjonstilskudd slik at mediene i tillegg kan søke støtte fra andre ordninger. Det åpnes nå opp for at medier kan søke støtte fra både Medietilsynet og Oslo kommune i år. Søk støtte fra Oslo kommune og Medietilsynet innen 1. og 3. april.

I dag er regelverket slik at en avis ikke kan motta produksjonstilskudd dersom publikasjonen samtidig mottar andre former for offentlige driftstilskudd. Et eksempel på andre typer driftstilskudd er Oslo kommunes nye mediestøtteordning for lokalaviser.

Vil unngå at medier i områder med få medier mister støtte

Kulturdepartementet varsler nå at departementet kommer til å foreslå en endring av regelverket, slik at søkere som mottar annen driftsstøtte også kan motta statlig produksjonstilskudd.

– Det er bra at Kulturdepartementet ønsker å endre på forskriften. Slik unngår vi at lokale medier går glipp av driftsstøtte. Det er særlig viktig i et område som Oslo, der det er få medier som dekker lokale forhold, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Forslag til forskriftsendringer blir etter planen sendt på høring i løpet av våren, og er tenkt å få virkning for årets tildeling.

Aviser som fikk produksjonstilskudd i 2019 og som fikk innvilget driftsstøtte fra Oslo kommune, fikk beholde tilskudd fra begge ordningene.

– De aktuelle avisene hadde ikke fått støtte fra Oslo kommune da de ble tildelt produksjonstilskudd. Medietilsynet vurderte derfor at produksjonstilskuddet til disse avisene var i tråd med regelverket, sier Velsand. For i år er det behov for forskriftsendringer, siden avisene da allerede har fått driftsstøtte fra Oslo kommune når de søker produksjonstilskudd.

Om produksjonstilskuddet

  • Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene.
  • Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål ved å bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.
  • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og medier som er alternativer til ledende medier i større markeder.

  Abonner på nyheter (RSS)