1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Fylte ikke kravene til innhold, men kan likevel få tilskudd: Medieklagenemnda ber Medietilsynet vurdere om Nett.no skal få dispensasjon

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Nett.no ikke oppfylte kravene som stilles til innhold for å få produksjonstilskudd i 2019, men har likevel bedt Medietilsynet vurdere om publikasjonen skal få dispensasjon fra reglene. – Vi er fornøyd med at klagenemnda støtter våre innholdsvurderinger. Nå skal vi gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Klagenemnda mener formålet, men ikke kravet til innhold, er oppfylt

For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenheten. I tillegg må publikasjonen ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

– Medietilsynets vurdering da søknaden ble behandlet, var at Nett.no ikke fylte formåls- og innholdskravene. Analysene av innholdet viste at avisen etter vår vurdering hadde for lite kommentar- og debattstoff, og at publikasjonen heller ikke hadde tilstrekkelig tematisk bredde. Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Velsand.

Nemnda ber Medietilsynet vurdere om det er grunnlag for dispensasjon

Nett.no søkte om produksjonstilskudd og fikk avslag fra Medietilsynet både i 2019 og i 2020. Avisen har klaget på begge vedtakene. Det er klagen for 2019 Medieklagenemnda nå har behandlet. Nett.no har også klaget på avslaget i 2020, men Medietilsynet har ventet med å behandle denne klagen til klagen fra 2019 var ferdig behandlet.

– Klagenemndas vedtak innebærer at Medietilsynet nå må behandle saken fra 2019 på nytt for å se om det er grunnlag for dispensasjon. Det er naturlig å vektlegge klagenemndas vedtak også når vi skal behandle klagen på avslaget fra 2020, sier Velsand.

Vedtaket om avslag sendes tilbake til Medietilsynet

Medietilsynet kan etter forskriften gi dispensasjon der det er nødvendig for å opprettholde konkurransen på utgiverstedet eller for å sikre driften av et nyhets- og aktualitetsmedium i et marked som er for lite til å være bærekraftig. Medieklagenemnda begrunner sitt vedtak med at Medietilsynets dispensasjonsvurdering bygger på en for snever forståelse av denne bestemmelsen. Nemnda har derfor kommet til at vedtaket om avslag må sendes tilbake til tilsynet.

– Klagenemndas avgjørelse betyr ikke automatisk at Medietilsynets vedtak blir omgjort, slik at Nett.no får produksjonstilskudd. Men vi skal nå gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for å gi dispensasjon, med bakgrunn i en videre forståelse av dispensasjonsmulighetene i forskriften, sier Velsand.

Nett.no mente også at Medietilsynet hadde gjort en rekke saksbehandlingsfeil, men Medieklagenemnda avviser i all hovedsak dette. Det eneste punktet der klagenemnda gir Nett.no medhold, er at publikasjonen burde fått tilsendt en oversikt over hvordan innholdet var kodet før tilsynet fattet sitt vedtak.

  Abonner på nyheter (RSS)