1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Kristine Meek går fra Medietilsynet til Sannum og Bergestuen

Kristine Meek slutter som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet 1. juni, og går til jobb som rådgiver og partner i det nystartede kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen.

– Jeg har hatt tre utrolig givende og lærerike år i Medietilsynet, og er svært stolt av hva vi sammen har klart å få til. Jeg har lært mye av dyktige fagfolk og har fått bidratt med å bygge opp en spennende ny avdeling, som har levert svært relevant og spennende innsikt, rådgivning og kommunikasjon. Jeg er sikker på at Medietilsynet kommer til å fortsette å imponere meg, når jeg nå tar fatt på en ny utfordring, sier Kristine Meek. 

– Kristine har gjort en fantastisk jobb for Medietilsynet. Hun har vært en vesentlig bidragsyter til de resultatene vi har skapt de siste årene, ikke minst når det gjelder økt synlighet. Jeg skulle gjerne beholdt henne hos oss lenger, men forstår samtidig at Kristine takker ja når hun nå har fått en ny og spennende utfordring, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Mulige organisasjonsendringer i Medietilsynet

Kristine Meek slutter i Medietilsynet 1. juni. Før stillingen lyses ut, vurderer Medietilsynet organisasjonsendringer.

 – Vi har per i dag kommunikasjon, rådgivning, innsikt og analyse organisert i én avdeling. Det har vært riktig i en oppbyggingsfase. Gjennom de siste årene har vi bygget opp og utvidet aktiviteten, både når det gjelder kommunikasjon/rådgivning og innsikt/analyse, og også fått nye oppdrag. Det faglige spennet og mengden lederoppgaver er derfor blitt såpass stor, at det etter min vurdering nå er hensiktsmessig å dele avdelingen i to. Da blir det én avdeling for kommunikasjon/rådgivning, og én for innsikt/ analyse, med hver sin avdelingsdirektør, sier Velsand. 

Organisasjonsendringen skal nå forhandles med de tillitsvalgte i Medietilsynet i tråd med avtaleverket. – Jeg regner med at vi i fellesskap kommer fram til en god og fremtidsrettet løsning, og håper vi kan lyse ut stillingene som avdelingsdirektør i løpet av kort tid, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)