1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering

Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte. – Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag om å endre forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier på høring, med frist 4. september 2020. Forslaget til forskriftsendringene følger opp Medietilsynets anbefalinger for lokalradio på FM etter 2021.

– Vi anbefalte å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger, i tillegg til å heve støttetaket for å sikre at digitaliseringsprosjekter kan gjennomføres, sier Velsand.

Det tildeles i dag investeringsstøtte til å bygge ut digitale lokalradionett, men nå åpnes det i tillegg opp for at det kan gis årlig støtte til drift av nettene og til digitaliseringsutgifter i lokalradioene.

Departementet ønsker å heve lokalradioenes årlige maksimale støttebeløp

Kulturdepartementet foreslår å heve tilskuddstaket for hvor mye hvert foretak kan motta i støtte til 1,5 millioner kroner årlig. Frem til nå har lokalradioene maksimalt kunnet få 200 000 euro i støtte over en treårs-periode.

Departementet foreslår at driftsstøtten til digitalisering av lokalradio kan gis fram til og med 2026, som tilsvarer tidspunktet FM-sendingene er forlenget til. Driftsstøtten skal være teknologinøytral, noe som gjør at det kan også søkes om midler til sendinger på andre digitale flater enn DAB, eksempelvis internett.

Les mer om Kulturdepartements høringsutkast til endringer for lokalradioene her.

  Abonner på nyheter (RSS)