1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Lokalradioer i Oslo brøt vilkår for sending i storbyene - får redusert gebyret

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) har brutt konsesjonsvilkårene og må betale gebyr. Nemnda ber imidlertid Medietilsynet redusere størrelsen på gebyrene.

– Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda gir oss medhold i at det var nødvendig å reagere mot klare brudd på kringkastingsregelverket. Vi vil nå vurdere størrelsen på gebyrene på nytt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medieklagenemnda mener det må tas mer hensyn til lokalradioenes økonomi, og ber derfor Medietilsynet behandle sakene på nytt for å redusere gebyrene.

Lokalradioene i storbyene skal ikke drives kommersielt

Etter overgangen til digitalradio (DAB) vedtok Stortinget inntektsbegrensninger for lokale FM-kanaler i storbyene.

Medietilsynet ga i april 2019 gebyr til Asker og Bærum Lokalradio, Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum på 400 000, 500 000 og 150 000 kroner for å ha hatt større reklameinntekter enn grensen på 135 000 kroner i året. I vedtaket la Medietilsynet vekt på at de genererte reklameinntektene er langt høyere enn det som er tillatt, spesielt for Norsk Lokalkringkasting og Asker og Bærum lokalradio.

I tillegg videresendte Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen.

– Medietilsynet skal sikre at lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene ikke drives kommersielt, og på den måten hindrer lytternes overgang til digital lytting, sier Velsand.

Medieklagenemnda er enig i at det bør reageres, men mener gebyrene er for høye

Medieklagenemnda er altså enig med Medietilsynet i at det bør reageres med overtredelsesgebyr i denne saken, siden det gjelder omfattende brudd på et sentralt konsesjonsvilkår. Nemnda gir også Medietilsynet medhold i å gi gebyr til de tre lokalradioene som klaget på vedtaket.

Medieklagenemnda har imidlertid besluttet at størrelsen på gebyrene må reduseres. Nemnda begrunner sitt vedtak blant annet med at overtredelsesgebyrene ikke framstår som forholdsmessige, fordi det også må tas hensyn til klagernes økonomiske situasjon.

Medietilsynet vil behandle sakene på nytt så snart som mulig. Lokalradioene har anledning til å klage på de nye vedtakene.

Les avgjørelsen til Medieklagenemnda om Asker og Bærum Lokalradio her
Les avgjørelsen til Medieklagenemnda om Norsk Lokalkringkasting her
Les avgjørelsen til Medieklagenemnda om Radio Hurum her


Om Medieklagenemnda
Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda behandler klager på Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd og forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd.

  Abonner på nyheter (RSS)