1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Mange søknader fra lokalradioer som ønsker å digitalisere

Medietilsynet har mottatt 129 søknader fra 60 radioer om støtte til digitalisering i 2021 etter at det nå er åpnet opp for å gi økt støtte for digitale sendinger i lokalradio gjennom støtteordningen til lokale lyd- og bildemedier. – Det store antallet søknader viser at det var et riktig og viktig grep å øke beløpsgrensen for hvor mye støtte lokalradioene kan få til digitalisering, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det årlige støttebeløpet en søker kan motta, økte tidligere i år til 1,5 millioner kroner. 17 virksomheter har søkt om 30,7 millioner kroner til å bygge ut digitale lokalradionett rundt om i landet. Omkring halvparten av støtten på 21 millioner kroner som er foreslått fordelt neste år, skal øremerkes prosjekter som bidrar til å digitalisere lokalradioene.

– Digitaliseringsarbeidet er ressurskrevende, og det er nok mye av grunnen til at så mange lokalradioer og utbyggere av digitale lokalradionett nå har søkt digitaliseringsstøtte, sier Velsand.

Et viktig bidrag til mediemangfoldet

Medietilsynet deler ut støtte til lokalkringkasting fra ordningen om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Søknadsfristen for 2021 gikk ut 25. november, og det kom til sammen inn 394 søknader med en samlet søknadssum på 62,3 millioner kroner.

Støtteordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å opprettholde mediemangfoldet i Norge. I tillegg til støtte til digitalisering, kan lokale programproduksjoner og kompetanse- og utviklingsprosjekter for lokalradio og lokal-tv få støtte. Lokale språklige minoritetsradioer og nasjonale bransjesammenslutninger innenfor lokalkringkastingsområdet kan få driftsstøtte.  

Medietilsynet forventer å kunne gi svar til søkerne i løpet av mars neste år, etter at fagutvalget for lokalkringkasting har vurdert og laget en innstilling til tilsynet.

  Abonner på nyheter (RSS)