1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

For å få støtte må blant annet hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenheten. I tillegg må publikasjonen ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Medieklagenemndas vurdering er at Dagbladet Pluss fylte støtteordningens krav til hovedformål, men i likhet med Medietilsynet, kom klagenemnda til at publikasjonen ikke oppfylte innholdskravene.

– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken. Vedtaket gir god veiledning for behandling av fremtidige søknader, både for Medietilsynet og søkere, sier Velsand.

Medietilsynets avgjørelse fra 2019 står fast

Dagbladet Pluss søkte støtte og fikk avslag fra Medietilsynet både i 2019 og i 2020. Avisen klagde på vedtaket i 2019, og det er denne klagen Medieklagenemnda nå har behandlet. Dagbladet Pluss har fått utsatt klagefristen på avslaget i 2020, i påvente av Medieklagenemndas behandling av klagen fra 2019.

– Klagenemndas vedtak betyr at Medietilsynets avgjørelse i 2019 står fast, og Dagbladet Pluss får dermed ikke produksjonstilskudd. Dersom Dagbladet Pluss ønsker å innklage vedtaket fra 2020 for Medieklagenemnda, er det fortsatt mulig. Men det er jo all grunn til å tro at klagenemndas vurderinger fra behandling av 2019-klagen blir lagt til grunn ved behandling av eventuelle nye klager, sier Velsand.

Medieklagenemnda fant ingen saksbehandlingsfeil

Dagbladet Pluss klaget også på en rekke momenter i saksbehandlingen, men Medieklagenemnda finner ingen ting å utsette på Medietilsynets saksbehandling.

– Dette var en omfattende sak, med krevende vurderinger. Medietilsynet er opptatt av det ansvaret vi har som forvaltningsorgan, og gjør det vi kan for å sørge for en grundig saksbehandling i tråd med både lovverk og god forvaltningsskikk. Jeg er glad for at klagenemnda ikke har funnet mangler i vår saksbehandling, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)