1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Mediestøtterådet lagt på is, men: Medietilsynets uavhengighet styrkes

Regjeringen går bort fra å opprette et nytt, uavhengig mediestøtteråd. Forslaget om fireårige styringssignaler for mediestøtten står imidlertid fast, og Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i beslutninger om tildeling av mediestøtte foreslås lovfestet.

– Medietilsynet ga i vårt høringssvar uttrykk for noen betenkeligheter knyttet til forslaget om et mediestøtteråd, blant annet at mye makt samles på få hender, og at det kan være utfordrende å finne medlemmer med riktig kompetanse som samtidig ikke har bindinger til mediene. Bransjeaktørene selv har også gjennom høringsrunden vært tydelige på at de ikke ser behovet for et slikt råd. Alt i alt synes vi derfor beslutningen om å skrinlegge forslaget er fornuftig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Lovfester Medietilsynets uavhengighet

Det tas fortsatt sikte på å sende en lovproposisjon om mediestøtte til Stortinget i løpet av våren. Også uten et mediestøtteråd skal den nye loven bidra til å styrke forutsigbarheten for tilskuddsmottagerne. Det skal skje ved å innføre fireårige styringssignaler for den direkte mediestøtten, helhetlige gjennomganger av mediestøtten hvert fjerde år og å styrke armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og medier. Det siste skal gjøres ved å lovfeste Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i beslutninger som tas om tildeling av mediestøtte. 

– Regjeringen og departementet har i praksis ikke blandet seg inn i disse avgjørelsene, selv om de formelt sett har hatt muligheten. Det er likevel positivt at Medietilsynets uavhengighet nå foreslås lovfestet, og vi mener dette er et tilstrekkelig grep for å sikre armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)