1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet ansetter eksperter innen mediemangfold og analyse

Medietilsynet har ansatt Anne Espelien (47) som medieanalytiker og Marte Høiby (39) som medieviter. – Vi får stadig nye oppgaver innen analyse og mediemangfold, og er glade for å ha sikret oss to svært kvalifiserte medarbeidere, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet jobber for å fremme mediemangfold og styrke befolkningens kritiske medieforståelse og har de siste årene bygget opp en ny avdeling med ansvar for innsikt og analyse, som nå styrkes ytterligere.

ؘ– Vi har søkt etter kandidater med veldig spesifikk kompetanse på et høyt nivå, og jeg er svært glad for at både Espelien og Høiby har takket ja til stillingene. De kommer til å bidra til å videreutvikle Medietilsynet som kompetansesenter på mediefeltet, sier avdelingsdirektør Kristine Meek.

Avdelingen som jobber med innsikt, analyse og kommunikasjon i Medietilsynet får 13 medarbeidere inkludert de to nye.

Brenner for innsikt og analyse

Anne Espelien kommer fra stillingen som senior strategikonsulent i konsulentselskapet Igaidi, hvor hun har utarbeidet markeds- og konkurrentanalyser. Før det jobbet hun flere år i Menon Economics som partner og teamleder, der hun blant annet forsket på hvordan digitalisering har endret pengestrømmene til mediebedrifter. Espelien har lang erfaring med å formidle innsikt og forståelse basert på datakilder, og har en master i Business and Economics fra BI.

– Jeg brenner for å skape innsikt basert på data og analyse. Digitalisering har ført til endringer i samfunnet som påvirker oss i stor grad. Jeg gleder meg til å få ta et videre dypdykk i konsekvensene dette har for dem som bruker mediene og mediebedriftene, sier Espelien.

Medietilsynet utfører større undersøkelser og analyser på blant annet barn og medier-feltet, mediebruk, kritisk medieforståelse og medieøkonomi.

Fra forskning til operativt arbeid med mediemangfold

Marte Høiby kommer fra stillingen som forsker og universitetslektor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet, hvor hun også tok sin doktorgrad. Høiby har samtidig med forskningen vært en aktiv kurs- og foredragsholder, og har jobbet for å øke bevissthet og interesse rundt pressefrihet og medienes rammevilkår. Hun har tidligere jobbet som forskningsassistent ved Universitetet i Oslo og som kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Folkehjelp.

– I forskningen har jeg vært opptatt av journalisters arbeidsvilkår og av mediemangfold, og da jeg så denne stillingen fristet det å kunne jobbe med fagfeltet mitt mer operasjonelt, sier Høiby.

Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på medieområdet og skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Tilsynet forvalter mediepolitiske virkemidler og er Kulturdepartementets rådgivende organ på mediefeltet. Medietilsynet har 36 ansatte og holder til i Fredrikstad. 

  Abonner på nyheter (RSS)