1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet får 1,3 millioner kroner fra EU til å trygge barn og ungdom på nett

Medietilsynet har fått klarsignal fra EU om nye midler til arbeidet med å gjøre barn og ungdom trygge på nett. – Arbeidet er en videreføring av rollen som Norges «Safer Internet Center», som Medietilsynet har hatt i en årrekke, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Når regjeringen i tillegg har bedt oss dra i gang et forprosjekt med tanke på å utvikle en nasjonal strategi for barn og medier, betyr det et løft for dette viktige arbeidet, sier Velsand.

Medietilsynet jobber med mange viktige initiativ og tiltak for å bidra til at barn og ungdom blir kompetente og trygge i sin digitale mediebruk. Neste års arbeid starter med det årlige arrangementet Safer Internet Day 2021, som skjer 9. februar.

Medietilsynet lager rapport om barnehagebarnas digitale medievaner

Sammen med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og flere andre aktører, vier Medietilsynet neste års Safer Internet Day til de minste barnas digitale liv. På denne dagen kommer Medietilsynet blant annet til å presentere en ny rapport om barnehagebarnas digitale medievaner.

– Medietilsynet mener det å utvikle en robust kritisk medieforståelse må starte tidlig, og derfor begynner vi året med kunnskapsdeling om de minste barna. Vi kommer også med ny og spennende innsikt fra en rekke forskningsprosjekter om foreldrenes tilnærminger til barns bruk av digitale medier, både før og under koronakrisen, sier Velsand.

EU-midlene på 1,3 millioner kroner skal brukes i 2021

Medietilsynet jobber også med å utvikle undervisningsopplegg og læringsressurser. Neste år skal det lages opplæringsvideoer til foreldre, og Medietilsynet planlegger dessuten å evaluere og videreutvikle undervisningsopplegg og veiledningsmateriell som allerede finnes. Gjennom et nytt EU-prosjekt på barn og medier-feltet får Medietilsynet 1,3 millioner kroner til dette arbeidet i 2021.
– At vi får nye prosjektmidler neste år, er med på å anerkjenne den kompetansen og det arbeidet Medietilsynet har lagt ned på barn og medier-feltet siden vi begynte å jobbe med denne type EU-prosjekter i 2003, sier Velsand.

Medietilsynet er også opptatt av å utvikle samarbeidet med andre aktører.
– Å få være en del av et større europeisk nettverk som jobber med å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere, er viktig for å videreutvikle og styrke arbeidet vårt fremover. Vi skal fortsette samarbeidet med relevante aktører, og vi skal involvere barn og unge selv i dette arbeidet, sier Velsand.

Forprosjekt for nasjonal plan for trygg digital oppvekst

Medietilsynet har lenge ønsket å styrke og koordinere arbeidet for barns digitale trygghet.
– Dette er et svært viktig område, der mange ulike aktører og virksomheter deltar med tiltak og aktiviteter. Det er bra, men innsatsen bør samordnes bedre for å få størst mulig effekt. Vi er derfor glad for at vi har fått gjennomslag for behovet for en nasjonal strategi for barn og medier. En slik plan er viktig for å kunne møte de utfordringene et stadig mer komplekst medielandskap fører med seg, særlig for de yngste, sier Velsand.

Medietilsynet får i 2021 ansvar for et forprosjekt med tanke på å utarbeide en nasjonal plan for trygg digital oppvekst.

Undervisning om falske nyheter og foreldreguide om porno
Medietilsynet jobber for tiden med å avslutte årets EU-prosjekt, der temaene digital dømmekraft og kritisk medieforståelse var sentrale. Som en del av prosjektet er det blant annet laget et utdanningsopplegg for ungdom om deepfakes sammen med Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, det digitale familiespillet «Stjernekolonien» sammen med elev- lærling- og mobbeombudet i Viken og en samtaleguide til foreldre om nakenbilder og porno sammen med Redd barna.

  Abonner på nyheter (RSS)