1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet fikk tydelige innspill til nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

– Jeg synes barns helse står fast i frukt og grønt, men skjermlivet er vel så viktig å snakke om, sa trebarnsmamma og programleder Live Nelvik da Barne- og familiedepartementet og Medietilsynet inviterte til oppstartsmøtet for arbeidet med nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst.

Den nye strategien skal legge grunnlaget for at barn og unge får en aktiv og trygg digital hverdag, og koordinere offentlig innsats og tiltak. Medietilsynet skal på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet utforme strategien, i samarbeid med et bredt utvalg aktører og i dialog med barn og unge selv. Onsdag ble oppstarten på arbeidet markert på et nettmøte, med diskusjon og innspill.

Barne- og familieministeren mener det er viktig med en nasjonal strategi

– Våre ungers oppvekst er i stor grad på nett, og jeg brenner for at vi skal se på internett som en integrert del av oppveksten til barn og unge. Derfor er det viktig at vi nå er i gang med å lage en strategi for trygg digital oppvekst, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på møtet.

– Det å jobbe for å utvikle kompetente og trygge mediebrukere som selv er i stand til å ta gode valg, er en viktig del av Medietilsynets samfunnsoppdrag. Vi har lenge vært opptatt av å styrke den offentlige innsatsen, samarbeidet og koordinering på feltet. Derfor er vi veldig glad for at vi nå har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi, sa Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ella Fyhn (16): - Tydelige råd og kompetente foreldre en nøkkel

Trebarnsmamma Live Nelvik, som har laget en episode om barn og skjerm i TV-programmet «Lives oppdragelsesreise», er skeptisk til barns bruk av skjerm. Hun mener mange foreldre er usikre.

– Jeg tror mange foreldre kaver litt og opplever å bli overlatt til seg selv, så jeg er glad for at dere er i gang med en slik strategi, sa Nelvik.

Psykolog Peder Kjøs anerkjente at det digitale livet representerer utfordringer både for barn og foreldre, men var likevel mer positiv til ungdoms digitale liv.

– Det er jammen godt ungdom har digitale kanaler med de koronarestriksjonene vi lever under. Det er klart det er noen utfordringer med det digitale, men jeg er optimist på ungdommens vegne, sa Kjøs.

Ungdomsrepresentant Ella Fyhn (16) pekte på foreldre og lærere som viktige målgrupper for å trygge barn og unge på nett.

– Det er viktig å huske på at nettet er en positiv del av livet til barn og unge, men kompetanse og kunnskap, særlig blant foreldre og lærere, er nøkkelen for å skape en tryggere digital hverdag. For at vi barn og unge skal være trygge på nett, krever det at voksne har en forståelse for og kunnskap om hvordan det er å være på nett, sa Fyhn.

Tydelige råd for en god strategi

Barneombudet hadde fire tydelige råd til strategiarbeidet.

– Barn og unge må involveres, det må brukes tid til forankring, dere må samarbeide med organisasjoner og med aktørene underveis og dere bør utvikle en opptrappingsplan som er forankret i Stortinget, sa Inga Bejer Engh.

Helsedirektoratet, Datatilsynet, Jon Wessel Aas, som ledet Medieskadelighetsutvalget, Utdanningsdirektoratet og Kripos kom i tillegg med innspill under møtet.

Hele innspillmøtet kan sees her

Bred involvering viktig for å lykkes

Medietilsynet har også gjennomført en rekke intervjuer med relevante fagfolk i direktorater, etater og organisasjoner for å få innspill til strategiarbeidet. I tillegg inviteres flere til å delta i en spørreundersøkelse.

– Vi er spesielt opptatt av å involvere barn og unge i arbeidet. Derfor kommer vi til å gjennomføre fokusgrupper og ha dialog med ungdom via sosiale medier, slik at målgruppen blir hørt, sier Velsand.

Medietilsynet skal utarbeide den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst i tett samarbeid med Barne- og familiedepartementet, som på vegne av regjeringen har det overordnede ansvaret for strategien.  

Strategien skal blant annet ha følgende innsatsområder:

  • Øke barn og unges kunnskap og håndteringskompetanse på digitale flater
  • Beskytte barn mot skadelig innhold, reklame og kommersiell utnyttelse
  • Forebygge internettbasert vold, overgrep, mobbing, krenkelser og trakassering  
  • Sikre og tilgjengeliggjøre kunnskap, forskning og evaluering av innsatsen
  • Legge til rette for god koordinering og styring
  • Sikre barn og unges medvirkning

Arbeidet med den nasjonale strategien er beskrevet i Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, les mer om den her
 
Her kan du lese oppdraget fra regjeringen

  Abonner på nyheter (RSS)