1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til medieforskning

I år fordeler Medietilsynet litt over fire millioner kroner på 12 medieforskningsprosjekter og seks masteroppgaver. Foto Medietilsynet

Medietilsynet fordeler vel fire millioner kroner til forskning på dataspill, kritisk medieforståelse og kunstig intelligens. – Midlene går til mange spennende forskningsprosjekter som kan gi oss verdifull innsikt i aktuelle medierelaterte temaer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

4 140 000 kroner er i år fordelt på 12 forskningsprosjekter og sju masteroppgaver. Medietilsynet mottok totalt 42 søknader.

Midler øremerket dataspill

250 000 av årets forskningsmidler er øremerket forskning på dataspill gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021». I årets fordeling ble også forskning på dataspill prioritert utover de øremerkede midlene.

De to prosjektene «Ung, mann og gamer - en undersøkelse av dataspill, identitet og maskulinitet» i regi av forsker Synnøve Lindtner og «Hvilke egenskaper ved et dataspill kan bidra til avhengighet?» i regi av Ole Christoffer Haga fikk henholdsvis cirka 490 000 og 190 000 kroner i støtte i årets fordeling.

Alle kan søke midler til medieforskning

Det er rådet for anvendt medieforskning (RAM) som vurderer søknadene og innstiller til Medietilsynet, som tar avgjørelser om tildelinger og avslag.

– For å få støtte, må temaene være medierelatert. Prosjekter med aktuelle temaer og tilnærming prioriteres. Forskere, journalister, mastergradsstudenter og andre som har gode ideer til forskningsprosjekter kan søke støtte, sier Velsand.

Les mer om bruksrettet medieforskning her

Følgende har fått midler til anvendt medieforskning for 2020

Søker/Forsker

Tittel på prosjektet

Tildelt sum

Borchgrevink-Brækhus, Marianne, Universitetet i Bergen

Personaliserte nyheter: En undersøkelse av algoritmestyrte forsider i norske nettaviser som skal utforske hvordan algoritmer påvirker journalistisk innhold.

550 000

Fetveit, Arild,
Oslo Met

Når kunstig intelligens truer dokumentasjonsverdien til et bilde- og lydopptak. En studie av hvordan medier kan håndtere dokumentasjonsverdien til bilde- og lydopptak.

560 000

Haga, Ole Christoffer, Høgskolen i Innlandet

Hvilke egenskaper ved et dataspill kan bidra til avhengighet? Studien skal se på hvordan spillets elementer kommer til syne og opptrer for spilleren.

192 258

Knudsen, Erik, Universitetet i Bergen

Medieundersøkelsen 2020. Studien skal se på hvordan dommere holder seg uavhengig, upåvirket og nøytrale i profilerte saker som presenteres i mediene.

180 000

Knutsen Steinnes, Kamilla,
Oslo Met

Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom. Ønsker å belyse hvordan kommersielle krefter påvirker ungdommens bildedeling.

500 000

Lindtner, Synnøve, Universitetet i Bergen

Ung, mann og gamer - en undersøkelse av dataspill, identitet og maskulinitet. Studien ønsker å se på hvordan gamer-identiteten definerer hva det vil si å være mann og hvordan dette forstås av unge mannlige spillere.

494 000

Lüders, Marika, Universitetet i Oslo -Norsk medieforskerlag

Støtte til Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

55 000

Nyre, Lars, Universitetet i Stavanger

Automatiserte nyheter: Analyse, utvikling og evaluering av kunstig intelligens-verktøy for lokaljournalistikk. Studien ønsker å belyse hvilke kunstig intelligens-løsninger som er i bruk nasjonalt og internasjonalt og komme med anbefalinger.

312 542

Puijk, Roel, Høgskolen i Innlandet

Filmbransjen og sosiale medier. Studien ønsker å belyse hvorvidt sosiale medier gir film- og tv-bransjen et større spillerom for å treffe et relevant publikum for norske nisjeprodukter.

60 000

Sørgård Olsen, Karianne,
Nord Universitet

Barn av lokaljournalister i ei digital tid. Ønsker å belyse hvordan barn av profilerte lokaljournalistiske aktører erfarer at foreldrenes yrke virker inn på hverdagslivet deres.

56 000

Uberg Nærland, Torgeir, NORCE

Mediepolitikk, allmennkringkasting og fellesskap. Studien ønsker å undersøke hvordan innvandrerskeptiske borgere med liten tillit til etablerte medier og lav utdanning erfarer medieinnhold fra NRK.

645 200

Ursin, Marit,
Lorgen Research

Barn som politiske aktører? En kartlegging av valgdekning i to nyhetstilbud for barn (Aftenposten Junior og Supernytt).

360 000

Masterstipend på 25 000 kroner:

Søker

Tittel på prosjektet

Jing Yi Xu, Sonja, Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på konsekvensene av markedsjournalistikk og tilliten til mediene.

Ommundsen, Cathrine,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvordan informantene reflekterer over deres forhold til smarttelefonen og hva som ligger til grunn for at de ønsker å begrense bruken.

Solum Ness, Astrid, Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvordan Orderud-saken appellerer til publikum, hvorfor denne type innhold oppsøkes og hvordan det brukes.

Ulvin Johansson, Caroline,
Universitetet i Oslo

Skal se nærmere på hvilken måte stilen og de digitale tv-formatene i tre ungdomsserier presenterer en konstruksjon av moderne og ung identitet.

Unstad, Jonas, Universitetet i Oslo

Skal se nærmere på hvordan politiske journalister opplever sin rolle i forholdet mellom dem og politikere, i et digitalt medielandskap.

Venøy Saastad, Patrik,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hva som er appellen til politiske influensere på YouTube. Hvordan kommuniserer de? Hvordan fange et publikum?

Waage, Andrea Marcella,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvilken rolle memes spiller i unge voksnes hverdagsliv, identitetsbygging og kulturelle fellesskap.

  Abonner på nyheter (RSS)