1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet ga fire gebyr for lovbrudd i 2019

Tre lokalradiostasjoner og én lokal tv-stasjon fikk gebyr fra Medietilsynet for lovbrudd i 2019. – Vi gir råd og veiledning fremfor sanksjoner når det er hensiktsmessig, men i noen tilfeller er det nødvendig med sterkere reaksjoner, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

De tre lokale radiostasjonene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) fikk i april i fjor gebyr på henholdsvis 500 000, 150 000 og 400 000 kroner fra Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene for å sende lokalradio på FM i storbyene.

Radiokanalene klaget på vedtaket til Medietilsynet, som opprettholdt vedtaket og sendte saken videre til Medieklagenemda. Sakene er fortsatt til behandling der.

TV Vest har betalt gebyret

Rett før jul i fjor fikk den lokale tv-kanalen TV Vest et gebyr på 10 000 kroner etter at kanalen sendte politisk reklame for to politiske partier under valgkampen i forkant av lokalvalget høsten 2019.

– Ifølge kringkastingsloven er det ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge. TV Vest har betalt gebyret, og saken er dermed avsluttet fra Medietilsynets side, sier Velsand.

Medietilsynet gjennomførte mange kontroller i 2019

Medietilsynet har ansvar for at bestemmelser i kringkastingsloven, bildeprogramloven og valgloven blir overholdt. Kringkastingsloven har blant annet regler om reklame, sponsing og produktplassering, vilkår for bruk av radio- og tv-konsesjoner og bestemmelser om allmennkringkasternes forpliktelser. Bildeprogramloven har blant annet regler om at filmer på kino og programmer i audiovisuelle medietjenester skal aldersmerkes. Tilsynet er også ansvarlig for å påse at valgresultater og prognoser etter valgloven under Stortings- og lokalvalg ikke blir publisert før valglokalene stenger.

Medietilsynet gjennomførte til sammen 20 planlagte kontroller i 2019 for å undersøke om lov- og regelverk på mediefeltet ble overholdt. Blant det som ble kontrollert var valgloven under valget, om NRK leverte i henhold til sine forpliktelser som allmennkringkaster og om reglene for hvor mye reklame kringkasterne kan sende på tv ble overholdt.

I tillegg sjekket Medietilsynet om og hvordan norske YouTube-kanaler aldersmerkes, om sponsoridentifisering i tv-programmer på lineære tv-kanaler ble gjort i tråd med reglene og at det ble satt aldersgrenser på filmfestivaler og på filmleietjenester.

  Abonner på nyheter (RSS)