1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet har fått mange innspill til utredningene om NRK og mediestøtte

Medietilsynet har mottatt over 40 innspill til utredningene om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og om de ulike ordningene for direkte mediestøtte. – Vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet, og skal levere våre rapporter til Kulturdepartementet til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Utredningene er en del av grunnlaget for den første stortingsbehandlingen av fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten for perioden 2023 – 2026. Hvert fjerde år skal regjeringen foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og de direkte mediestøtteordningene.

I forbindelse med Medietilsynets arbeid med utredningene, har Medietilsynet åpnet for innspill fra eksterne aktører. Innen fristen var det kommet inn over 40 innspill, blant annet fra bransjeorganisasjoner og medievirksomheter.

– Innspillene er verdifulle for oss i det videre arbeidet med de to utredningene, sier Velsand.

Utredningene skal være klare til høsten

I utredningen om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet, skal Medietilsynet blant annet vurdere hvordan tilbudet fra NRK, sammenlignet med tilbudet fra andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfoldet.

– I tillegg skal vi se på hvordan NRK oppfyller ansvaret sitt for å dekke blindsoner, og hvordan NRK, spesielt gjennom sitt digitale nyhets- og aktualitetstilbud, påvirker konkurransen, sier Velsand.

Medietilsynet skal videre vurdere om sammensetningen av de direkte mediestøtteordningene er treffsikker sett opp mot de mediepolitiske målene, og om det er behov for nye støtteordninger.
– Vi skal også se på fordelingen av midler mellom ulike grupper som får støtte gjennom den største støtteordningen, produksjonstilskuddet, sier Velsand.

NRK-rapporten skal etter planen være klar 30. september, og utredningen om mediestøtte 30. november.

Les alle innspillene her 

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om NRK og mediemangfald her

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om mediestøtte her

  Abonner på nyheter (RSS)