1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet har fordelt 36 millioner kroner i støtte til samiske aviser

De fire avisene Ávvir, Ságat, Snåsningen og Lokalavisa NordSalten får til sammen 36,6 millioner kroner i støtte i 2021. – Støtten bidrar til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige. Disse avisene spiller en viktig rolle for den samiske språkutviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Dagsavisene Ávvir og Ságat får henholdsvis 19,8 millioner kroner og 14,6 millioner kroner i støtte. Ávvir kommer ut på nordsamisk, mens Ságat i hovedsak skriver på bokmål. Avisene har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe. Snåsningen får 663 704 kroner for innstikk på sørsamisk, mens Lokalavisa NordSalten får 765 812 kroner for innstikk på lulesamisk.

– Det er en etablert politikk og forvaltningspraksis som tilsier at aviser kan regnes som samiske og få tilskudd etter ordningen, selv om de skriver på norsk. Dette er blant annet begrunnet med at store deler av den samiske befolkningen ikke kan lese samisk, sier Sekkelsten.

To nye søkere i år – begge får avslag

Kronstadposten og Lokalavisa NordSalten er nye søkere i år, og har søkt om henholdsvis støtte for innstikk på nordsamisk og ordinær støtte. Medietilsynet har konkludert med at begge avisene får avslag.

Kronstadposten får avslag fordi støtteordningen ikke gir støtte til nordsamiske avissider, kun avissider på lule- og sørsamisk. Som en del av en helhetlig utredning om de direkte mediestøtteordningene, foreslo Medietilsynet i begynnelsen av desember endringer i tilskuddsordningen for samiske aviser. Der ble det foreslått å utvide støtteordningen til også å gjelde aviser som har nordsamisk innstikk. Årets vurdering er imidlertid gjort ut fra dagens regelverk.

Lokalavisa NordSalten får avslag fordi Medietilsynets vurdering er at avisen ikke har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.

Medieklagenemnda mener SÁMI ođasmagasiidna ikke skulle hatt støtte

Medieklagenemnda har nylig behandlet en klagesak på vedtak om støtte til SÁMI ođasmagasiidna for 2019 og 2020. Nemnda mener at to påskenummer fra Sámimag ikke kan regnes som utgaver etter forskriften, og konkluderer med at avisen ikke har kommet ut med det nødvendig antall utgaver, som er 48. Nemnda har derfor besluttet at Medietilsynets vedtak for 2019 og 2020 er ugyldige.

– Vi tar nemndas avgjørelse til etterretning, og vurderer nå hvordan vi skal følge opp saken videre, sier Sekkelsten.

SÁMI ođasmagasiidna får i år avslag på sin søknad.
– Avisen får avslag fordi den ikke kommer ut regelmessig, og ikke oppfyller kravet til antall utgivelser, sier Sekkelsten.

  Abonner på nyheter (RSS)