1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet legger frem første del av Mediemangfoldsregnskapet 2020

For første gang utarbeider Medietilsynet en samlet oversikt over mediemangfoldet i Norge. Tirsdag 25. februar presenteres en delrapport om status for avsendermangfold på Mesh i Oslo.

Medietilsynet har kartlagt ulike sider ved avsendermangfoldet blant norske, redaktørstyrte medier. Statusrapporten inneholder blant annet en oversikt over hvor mange medietilbydere det finnes i Norge, hvordan eierskapet fordeler seg, grad av redaksjonell tilstedeværelse, befolkningens tilgang til infrastruktur og kjønnsfordelingen blant journalister og redaktører.

Sted: Mesh, Tordenskiolds gate 3, Oslo
Tid: Kl. 08.00 – 09.30

Det serveres frokost fra kl. 08.00, mens programmet starter kl. 08.30.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet legger fram hovedpunktene fra rapporten, og det blir en påfølgende panelsamtale med: Are Stokstad, konsernsjef i Amedia, Siv Juvik Tveitnes, direktør for Schibsteds nyhetsmedier, Øyvind Lund, strategi- og mediedirektør i NRK, Fred C. Gjestad, ansvarlig redaktør og daglig leder i den uavhengige lokalavisa Raumnes og medieforsker Nina Kvalheim.

For mer informasjon, ta kontakt med
Nina Bjerke 419 34 154 / nina.bjerke@medietilsynet.no eller
Kristine Meek 918 85 405/ kristine.meek@medietilsynet.no

  Abonner på nyheter (RSS)