1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet partner i nytt prosjekt: Forskning på medieinnovasjon gjennom koronakrisen

Forskningsrådet har gitt fem millioner kroner til et prosjekt som skal forske på medieinnovasjon gjennom koronakrisen. Stiftelsen Handelshøyskolen BI står bak prosjektet, og Medietilsynet er med som partner sammen med Institutt for journalistikk og Kantar.

Prosjektet skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren, med mål om å få ny innsikt særlig i nyhetsmedienes innovasjonsevne i lys av pandemien.

– Dette er viktige og spennende spørsmål, og et prosjekt vi i Medietilsynet er glad for å ha blitt invitert inn i. Det passer godt inn i vårt samfunnsoppdrag, som jo er å bidra til demokrati og ytringsfrihet gjennom å fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

43 millioner kroner til ni prosjekter

Forskningsrådet har til sammen bevilget 43 millioner til forskning på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv, fordelt på ni prosjekter.

 – Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Også områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik mener prosjektene som nå har fått penger kan bidra med verdifull kunnskap.

– Forskningen som vi nå investerer i kan gi oss mer kunnskap om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av krisen. Vi ønsker samspill mellom våre beste økonomifagmiljøer og aktører i nærings- og arbeidsliv for å både systematisk belyse den ekstremt vanskelige situasjonen mange norske aktører står i nå og belyse hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden. Denne typen forskning har vi hatt lite av frem til nå, men den er viktig både i en krise- og omstillingstid for å få godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og de disposisjoner som bedriftene selv må ta, sier Fahlvik i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

  Abonner på nyheter (RSS)