1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet skal vurdere om TV 2 innfrir krav i sitt andre år som allmennkringkaster

Medietilsynet går nå i gang med å undersøke om TV 2 innfridde kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting i 2020. – Vår vurdering offentliggjøres i juni, sammen med vurderingene av om NRK oppfyller sine forpliktelser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Avtalen mellom TV 2 og staten skal blant annet bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge. Et annet mål med den femårige avtalen er å sikre at NRK har en konkurrent, og at det produseres riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

Medietilsynet vurderer årlig om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen, og dette ble gjort for første gang i fjor. TV 2 leverte et solid allmennkringkastingstilbud i 2019, men brøt to av kravene: Kanalen hadde ikke majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele 2019 og sendte ikke nok innhold om religion og livssyn. Bruddet på lokaliseringskravet reduserte kompensasjonen med 5,8 millioner kroner.

TV 2 har nå overlevert sin rapport fra 2020. Den endelige kompensasjonen for 2020 fastsettes etter Medietilsynet har vurdert om kravene ble oppfylt i fjor, sier Velsand.

TV 2; Oppdraget som allmennkringkaster var spesielt viktig i 2020

– Oppdraget som allmennkringkaster var i 2020 kanskje viktigere enn noen gang i TV 2s snart 30 år lange historie. Våre folk har virkelig stått på for å dekke alle de store nyhetssakene og drive kritisk journalistikk for å svare på informasjonsbehovet i befolkningen, men også sørget for viktige lyspunkter og pusterom i hverdagen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 får årlig dekket inntil 135 millioner kroner i kostnader

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting innebærer at TV 2 får dekket nettokostnader på inntil 135 millioner kroner årlig i fem år for å levere blant annet daglige nyhetssendinger, norskspråklige barneprogram og norsk film og tv-drama. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2019, og varer frem til 31. desember 2023.

Medietilsynets ansvar er å årlig vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen. – Vi skal både undersøke om innholdskravene er oppfylt og sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet. TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere den øvrige virksomheten, sier Velsand.

Les mer om TV 2-avtalen her

Medietilsynet fører også tilsyn med NRK

Medietilsynet har også ansvar for å påse at den offentlige allmennkringkasteren NRK fyller de kravene som stilles. I fjor viste tilsynet at NRK fortsatt hadde for lite nynorsk på nett, men at allmennkringkasteren oppfylte alle de andre kravene.

Resultatet fra Medietilsynets tilsyn med om NRK oppfylte sine forpliktelser som allmennkringkaster i 2020, offentliggjøres også i juni. Medietilsynet samler resultatene fra tilsyn med TV 2s og NRKs virksomhet i 2020 i en felles rapport.

  Abonner på nyheter (RSS)