1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet starter arbeidet med nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Startskuddet for en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst gikk i dag på Safer Internet Day. Regjeringen bekrefter at Medietilsynet får ansvaret for å utarbeide strategien og samordne innsatsen. – Vi er klare for oppdraget og ser frem til å samarbeide med Barne- og familieministeren og andre aktører til det beste for barn og ungdom, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

En nasjonal strategi for trygg digital oppvekst skal føre til gode kunnskapsbaserte råd og tiltak for å trygge barn og unge på nett. Regjeringen har bevilget én million kroner til dette arbeidet i 2021.

– Medietilsynet har lenge tatt til orde for å styrke og samordne innsatsen for barn og unges digitale oppvekst. At vi nå har fått oppdraget med å utvikle en nasjonal strategi fra regjeringen, gjør at vi kan jobbe mer målrettet for å kunne møte utfordringene et stadig mer komplekst medielandskap fører med seg, særlig for de yngste, sier Velsand.

Beate Aas skal lede arbeidet i Medietilsynet

Beate Aas er ansatt som prosjektleder for arbeidet med å utvikle og implementere en nasjonal strategi, og har allerede hatt sin første arbeidsdag i Medietilsynet. Aas har permisjon fra stillingen som redaktør for Ung.no, som er en informasjonsportal for barn og ungdom underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått Beate Aas til å lede strategiarbeidet. Hun har jobbet med barn og medier-tematikk i mange år, og har et bredt nettverk som blir nyttig i dette arbeidet, sier Velsand.

Vil invitere til innspillmøter

Medietilsynet vil i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, som leder arbeidet fra regjeringens side, lage en plan for involvering og forankring med andre aktører og eksperter på feltet.

– Mange dyktige aktører gjør mye bra innen barn og medier-feltet. Vi vil invitere til innspillmøter og ha tett dialog med mange av disse aktørene i tiden som kommer, sier Velsand.

Skal styrke folks kritiske medieforståelse

I tillegg til ansvaret med å utarbeide strategien på vegne av regjeringen, får Medietilsynet også ansvar for å koordinere det praktiske, brukerrettede arbeidet på feltet.

– En suksessfaktor for arbeidet er at vi gjør det enkelt for barn, ungdom, foreldre og voksne som jobber med barn å vite hvor de kan få råd, veiledning og hjelp. Vi ønsker å utvikle tiltak som styrker den kritiske medieforståelsen, slik vi alle kan bli bedre på å ta gode digitale medievalg. Vi vil også se på tiltak for å beskytte barn mot skadelig innhold, sier Velsand.

 

  Abonner på nyheter (RSS)