1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet.no. går over til skya måndag 14. desember

Mor og datter ser på mobiltelefon sammen. Foto Kine Jensen/Medietilsynet

Medietilsynet skal flytte nettsidene over til ei skybasert teneste. I samband med dette kan nettsida opplevast som noko ustabil eller ha noko nedetid mellom 09.00 og 11.00 måndag 14. desember.

Medietilsynet har dei siste åra gjort fleire digitaliseringsgrep for dei ulike tenestene vi forvaltar. No flytter vi nettsidene over til ei skybasert løysing. 

For brukarane våre vil ikkje dette opplevast annleis, men i det sjølve flyttinga blir gjennomført kan det vere noko nedetid eller nokre av sidene kan opplevast annleis eller mangelfulle. Dette vil bli retta innan kort tid. 

Har du spørsmål eller noko du vil melde frå om som ikkje fungerer etter 09.00 måndag 14. desember, ta kontakt på .

  Abonner på nyheter (RSS)