1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020: Fire av ti 13-18-åringer har sett skremmende eller voldelig innhold på nett

Mer enn fire av ti 13-18-åringer har i løpet av det siste året sett skremmende eller voldelig innhold eller diskusjoner på nett, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Like mange har sett hatmeldinger.

– Barn og unge forholder seg daglig til hundrevis av innlegg, nyhetssaker, bilder, film og kommentarer i ulike digitale kanaler. Barn og medier-undersøkelsen viser at mange eksponeres for innhold som kan være skadelig. Medietilsynet er opptatt av hvordan de unges kritiske medieforståelse kan styrkes, slik at de rustes til å ta gode valg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Halvparten av alle 13-18-årige jenter har sett innhold relatert til å bli svært tynn

Medietilsynet har også spurt 13-18-åringene om de har sett innhold eller diskusjoner i digitale kanaler som handler om måter å bli svært tynn på. Mer enn tre av ti bekrefter at de har sett slikt innhold.

Flere jenter enn gutter svarer at de har sett innhold eller diskusjoner om skremmende eller voldelige bilder og hatmeldinger på nett. Den samme kjønnsforskjellen gjelder innhold relatert til det å være svært tynn.
– Blant jenter i alderen 13-18 år har så mange som halvparten sett denne type innhold eller diskusjoner på nett. Det er alarmerende, sier Velsand.

Medietilsynet ønsker en nasjonal strategi

Medietilsynet er opptatt av at arbeidet med å utvikle barn og unges kritiske medieforståelse både må styrkes og koordineres.

– Selv om det er mange positive sider med digital aktivitet, er det også betydelige utfordringer. Det gjelder for eksempel digital mobbing, kommersielt press, kroppspress og eksponering for skadelig innhold. Medietilsynet mener det er på tide med en nasjonal strategi på området barn og medier. Mange aktører må bidra i arbeidet med å trygge barn og unge på nett, og vi mener det er viktig at innsatsen samordnes, sier Velsand.

Medietilsynet peker også på at plattformene som tilbyr sosiale medier må ta ansvar.
– Disse aktørene må forholde seg til at unge barn bruker deres tjenester, og gjøre sitt for å bidra til at barna ikke eksponeres for skadelig innhold, sier Velsand.

Omfattende undersøkelse om norske barn og unges mediehverdag

Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag gjennom Barn og medier-undersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Nå er altså de første tallene fra 2020-undersøkelsen klare. I årets undersøkelse har til sammen cirka 3.400 9-18-åringer fra 51 skoler over hele landet deltatt.

– Barn og medier-undersøkelsen gjør at vi kan følge utviklingen i de unges medievaner over tid. Det er viktig for å forstå hva som skjer og for å kunne utvikle tiltak som bidrar til å styrke den kritiske medieforståelsen blant barn og unge, sier Mari Velsand.

Medietilsynet legger frem første delrapport fra Barn og medier 2020 tirsdag 11. februar på Mesh i Oslo i anledning den internasjonale «Safer Internet Day». Arrangementet strømmes. 

Andel norske 13-18-åringer som én eller flere ganger har sett innhold eller diskusjoner der folk snakker om eller viser noe av følgende (i løpet av det siste året)

  • 43 prosent har sett skremmende eller voldelig innhold eller diskusjoner, for eksempel kan det gjelde noen som skader andre mennesker eller dyr
  • 43 prosent har sett hatmeldinger eller diskusjoner som angriper bestemte grupper eller enkeltpersoner
  • 34 prosent har sett innhold eller diskusjoner som handler om måter å være svært tynn på
  • 30 prosent har sett innhold eller diskusjoner relatert til måter å skade seg selv fysisk på

Her kan du lese mer om tallene

  Abonner på nyheter (RSS)