1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nå kan du søke Medietilsynet for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio i Sogn (lokalradioblokka region 21). Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknad må gjøre det innen 25. mai 2020.

Hvis det kommer inn flere søknader, kan tildelingen bli avgjort ved auksjon. Dersom Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, kan anleggskonsesjonen for lokalradioblokka region 21 bli tildelt søker. Konsesjonen varer til 31. desember 2031. 

Slik søker du anleggskonsesjon

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Firmaattest

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknadsfrist er 25. mai.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til , eller til Medietilsynet, Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad  

Husk å søke om frekvenstillatelse

For å kunne benytte konsesjonen til distribusjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Dersom søknader inneholder forretningshemmeligheter skal disse opplysningene unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil etter en nærmere vurdering kunne unntas offentlighet. Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, må søker gjøre Medietilsynet oppmerksom på dette. 

Les mer om drift av radio her.

Se vilkår for anleggskonsesjon her.

  Abonner på nyheter (RSS)