1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nå kan radioaktører søke konsesjon til å drive digital radio

Radioaktører kan søke Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om senderanleggskonsesjon og spektrumstillatelse i Riksblokk ll innen 1. september 2020 kl. 12.00. Riksblokk ll dekker hele fastlands-Norge, og tillatelsen varer ut 2031.

Aktører må søke både om både spektrumstillatelse og senderanleggskonsesjon. Tillatelsene tildeles samlet til én aktør etter vedtak, og varer til 31. desember 2031.

Tildeling av spektrumstillatelse og anleggskonsesjon

Hvis Nkom og Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen (kun én søker), vil spektrumstillatelse og anleggskonsesjon med varighet til 31. desember 2031 kunne tildeles søker. Hvis Nkom og Medietilsynet mottar flere søknader, vil ressursen bli tildelt ved pengeauksjon

Spektrumstillatelse – slik søker du

Det er Nkom som tildeler spektrumstillatelse. All informasjon om Riksblokk ll og hvordan du søker spektrumstillatelse, herunder informasjon om bankgaranti, finner du her.

Anleggskonsesjon – slik søker du

Medietilsynet behandler søknad om anleggskonsesjon. I anleggskonsesjonen er det satt konsesjonsvilkår om blant annet bruk, endringer og opphør. Det vil bli satt en frist på 12 måneder til å ta i bruk anlegget. Nærmere informasjon om anleggskonsesjon og konsesjonsvilkårene finner du her.

Krav til søknad om anleggkonsesjon

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Riksblokk II» og sendes til post@medietilsynet.no, eller:

Medietilsynet

Nygata 4

1607 Fredrikstad

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknaden inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentleglova og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, bes det om at det markeres tydelig i dokumentene hvilke opplysninger dette gjelder og begrunnes hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet.

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om utlysning av Riksblokk ll.

  Abonner på nyheter (RSS)