1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet

Økt forutsigbarhet for NRK og medier som søker mediestøtte, og lovfestet uavhengighet for Medietilsynet og Medieklagenemnda står sentralt i regjeringens forslag til mediestøttelov som ble behandlet i statsråd fredag 19. juni. – Vi mener lovfestingen av Medietilsynets uavhengighet er et godt grep for å sikre armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet trekker også fram som positivt at lovforslaget kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og til å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. 

Her er hovedpunktene i forslaget til ny lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven), som ble behandlet i statsråd i dag fredag 19. juni, og lagt frem for Stortinget:

  • Nytt system med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for NRK og tilskuddsordningene for medier.
  • Tilskuddsordningene og mediestøttens samfunnsmessige formål lovfestes.
  • Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker om mediestøtte lovfestes.
  • Det innføres en helhetlig gjennomgang av virkemidlene på mediefeltet hvert fjerde år.

Les pressemeldingen om det nye lovforslaget fra Kulturdepartementet her

  Abonner på nyheter (RSS)