1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst legges fram fredag

Fredag presenterer regjeringen en ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. Strategien er utarbeidet av Medietilsynet, på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

– Medietilsynet har vært en pådriver for en bedre koordinering av den offentlige innsatsen på dette feltet, og er svært glad for at dette arbeidet nå er kommet et langt skritt videre, sier direktør Mari Velsand.

Ressurser og innsats skal samordnes bedre

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september. Et viktig mål med strategien er å samordne ressursene, slik at nye utfordringer kan fanges opp raskere og treffsikre og effektive tiltak kan settes inn der det trengs.

Medietilsynet har hatt ansvar for å utarbeide strategien, og har i arbeidet innhentet innspill fra mange andre aktører, som også er engasjert i arbeidet for en trygg digital oppvekst.

– Samarbeid og involvering, ikke minst av barn og ungdom selv, er vesentlig for å lykkes i dette arbeidet. Det gjelder ikke bare i utarbeidelsen av selve strategien, men også når innsatsen skal utvikles og implementeres, sier Velsand.

Barne- og familiedepartementet skal ha et overordnet koordinerende ansvar for feltet trygg digital oppvekst, mens Medietilsynet skal koordinere innsatsen på direktoratsnivå.

  Abonner på nyheter (RSS)