1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nytt lovforslag lagt fram: Medietilsynet kan stanse reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge

Medietilsynet kan pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, dersom regjeringens forslag til lovendring blir vedtatt i Stortinget. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

– Spillavhengighet er et betydelig samfunnsproblem, og vi ser behovet for tiltak for å begrense markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Pålegg for distributørene

Den foreslåtte endringen i kringkastingsloven skal hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill i sendinger som er rettet mot norske seere fra fjernsynskanaler og via audiovisuelle bestillingstjenester (tjenester med programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger). Forslaget skal nå behandles i Stortinget etter å ha blitt fattet av Kongen i statsråd i dag 28. februar.

Lovforslaget gir Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge, såfremt det finnes tekniske løsninger eller andre måter å gjennomføre pålegget på.

Medietilsynet kan stanse pengespillreklame

I Norge er det forbudt med pengespillreklame for andre enn aktører som har en egen tillatelse. Dermed er det bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotteri som har lov til å reklamere for pengespill. Likevel vises det store mengder pengespillreklame på norske skjermer. Kulturdepartementet viser til at det er vanskelig å stanse pengespillreklame som sendes fra utlandet, og at markedsføringen kan få store skadevirkninger for sårbare spillere.

– Medietilsynet mener det er positivt at lovverket strammes inn, og at vi dermed får en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge. Vi vil nå starte arbeidet for å finne gode løsninger for hvordan oppgaven kan løses i praksis, og legger opp til en dialog med distributørbransjen om dette, sier Velsand.

Lotteritilsynet skal gi råd før Medietilsynet fatter vedtak

Medietilsynet skal innhente råd fra Lotteritilsynet før det fattes vedtak i de konkrete sakene. I uttalelsen skal Lotteritilsynet vurdere om den aktuelle markedsføringen er i strid med pengespillregelverket.

– Pengespillreklamen fra de utenlandske selskapene er med på å normalisere de mest aggressive spillformene via nettet, og å opprettholde og dermed legitimere et ulovlig tilbud. Vi har vært lenge vært tydelige på at det er viktig å få på plass hjemler for å stoppe denne reklamen, og ser frem til at lovendringen trår i kraft, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Distributørene bestemmer virkemiddel

Lovforslaget legger opp til at det kun er den ulovlige markedsføringen som kan hindres, ikke tilgangen til selve fjernsynskanalen eller bestillingstjenesten. Det er opp til distributørene selv å bestemme hvilket virkemiddel som skal benyttes for å hindre markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, men Medietilsynet skal i vedtaket vise til ett eller flere konkrete eksempler på hvordan et pålegg kan gjennomføres.

Se pressemeldingen til Kulturdepartementet

Her kan du se hele lovforslaget

  Abonner på nyheter (RSS)