1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting

Medietilsynet tildeler 20,4 millioner kroner til 89 lokalkringkastingsaktører fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. – I år øker vi den første utbetalingen av støtten til 75 prosent av støttebeløpet for å bøte på den utfordrende situasjonen lokale medier opplever, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Beløpet vil bli utbetalt denne uken. Om lag halvparten av støtten går til å digitalisere lokalradio. Søknader om produksjon av program som stimulerer til bruk av norsk musikk er også prioritert.

– Medietilsynet mottok 455 søknader om støtte fra 125 søkere, noe som er et rekordantall søknader. Det vitner om at det er stor interesse for ordningen, sier Velsand. Samlet søknadsbeløp var på 60,1 millioner kroner.

Første utbetaling av støtten økes

Vanligvis utbetales 50 prosent av støtten på dette tidspunktet, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen.

– Vi er i en spesiell situasjon, og Medietilsynet ser at det kan bli behov for å gjøre endringer i prosjektene eller å forlenge fristen for prosjektgjennomføring som følge av Korona-situasjonen. Den enkelte kringkaster må i så fall ta dette nærmere opp med oss, sier Velsand.

Stort seer- og lytterpotensial

Til sammen mottar 52 programproduksjoner støtte, 31 lokalradioprogram og 21 program på lokal-tv.

– Mange av programprosjektene er spennende, og har et stort seer- og lytterpotensial. Et eksempel på det er dokumentarserien «Møter under huden» til TV-Agder som handler om menneskelige møter og psykisk helse. Et annet eksempel er Sørlandsradioens reisedokumentar «Landkrabber i Karibien», som skal skildre sjøreisen over Atlanteren for to lokale gutter.

Medietilsynet har fordelt støtten etter innstilling fra Fagutvalget for lokale lyd- og bilde medier.

Vedtaksbrev til alle søkere vil bli sendt ut i løpet av neste uke.

Her finner du oversikten som viser støttemottakerne i 2020

  Abonner på nyheter (RSS)