1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Pernille Huseby blir ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

Pernille Huseby (47) er ansatt som ny avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i Actis, og har lang erfaring fra mediebransjen. Huseby begynner i stillingen 1. september.

Huseby etterfølger Kristine Meek, som nylig sluttet for å bli rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen.

Jeg er svært glad for å få Pernille Huseby med på laget. Hun kjenner mediefeltet godt etter mange år som journalist, kommentator og redaktør, og har gjennom ulike stillinger opparbeidet seg både svært god samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser. Pernille har erfaring med kommunikasjonsarbeid og har solid erfaring som leder, noe som er viktig i en jobb med et betydelig personalansvar, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet får en erfaren leder med omfattende medieerfaring

Huseby har de siste årene vært generalsekretær i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan, og har tidligere blant annet vært kommentator i VG og politisk redaktør i Nationen. Hun er utdannet fra Universitetet i Oslo med hovedfag i medievitenskap. I Medietilsynet får hun ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, og Medietilsynets rådgivningsarbeid innenfor områdene barn og medier og kritisk medieforståelse.

Jeg gleder meg til å gå inn i en viktig og spennende stilling i Medietilsynet. Jeg er opptatt av medienes betydning for demokratiet, og det å bidra til en trygg digital hverdag for barn og unge, slik at de kan bli aktive, kompetente og kritiske samfunnsborgere. Vi står i en digital revolusjon som påvirker hele medielandskapet og i ytterste konsekvens våre demokratiske prosesser. I dette bildet har Medietilsynet en utrolig viktig rolle både som tilsyn, kompetansesenter og rådgiver, sier Pernille Huseby.

  Abonner på nyheter (RSS)