1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Regjeringen foreslår endring i koronakompensasjon for mediene

Prioriterer kompensasjonsordningen: – Medietilsynet setter inn alle tilgjengelige ressurser for å håndtere søknader raskt, slik at kompensasjonen kan utbetales snarest mulig etter at ny forskrift er vedtatt og nødvendige opplysninger sendt til oss, sier Velsand. Foto Medietilsynet

Regjeringen foreslår en forskriftsendring for å bøte på en utilsiktet effekt av beregningsgrunnlaget for koronakompensasjonen til redaktørstyrte medier. – Vi ble klar over dette forholdet under søknadsbehandlingen, og er glad for at det nå foreslås en endring som gjør at mediene unngår avkortning fordi økonomien varierer gjennom året, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I den opprinnelige forskriften framgår det at mediene som får støtte, får en avkortning i kompensasjonen dersom driftsresultatet for perioden 15. mars til 30. juni 2020 overstiger gjennomsnittet av driftsresultatet en måned i 2019. Endringen som nå foreslås gjør at medieaktørene kan sammenligne de samme månedene i 2019 og 2020, og dermed unngå negative utslag av sesongvariasjoner i driftsresultatet.

Endring gjør at flere kan få økt støtte

Forhold som sesongvariasjoner i annonseinntekter og feriepengeutbetaling gjør at mange medievirksomheter hadde et høyt driftsresultat i juni 2020 sammenlignet med en gjennomsnittsmåned i 2019. Dermed ble det beregnede fallet i driftsresultat lavere enn det faktisk er, noe som igjen kan føre til at noen medier ikke får kompensasjon eller får en uforholdsmessig stor avkortning. Dette rettes nå opp gjennom den foreslåtte forskriftsendringen, sier Velsand. 

Regjeringen foreslår å endre forskriften slik at det i beregningen enten kan brukes opprinnelig beregningsmetode, eller metoden med samme periode for begge år. Dermed kommer ingen medier dårligere ut etter den foreslåtte endringen. 

Kompensasjonsordningen har høyeste prioritet i Medietilsynet

 Problemet med beregningsmetoden ble ikke oppdaget da forskriften ble utarbeidet, og heller ikke påpekt i høringsrunden. Vi ble klar over utfordringen da søknadene kom inn, og er glad for at det nå legges opp til en forskriftsendring som gjør at mediene unngår en utilsiktet avkortning i koronakompensasjonen, sier Velsand.

Forslaget til forskriftsendring sendes nå på høring. Dersom endringen blir vedtatt, må medier som ønsker å bruke den nye beregningsmetoden sende inn nødvendige opplysninger til Medietilsynet.

Aktører som ikke søkte i forrige runde, får også mulighet til å søke støtte.

– Medietilsynet setter inn alle tilgjengelige ressurser for å håndtere søknader raskt, slik at kompensasjonen kan utbetales snarest mulig etter at ny forskrift er vedtatt og nødvendige opplysninger sendt til oss, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)