1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021: Medietilsynet får penger til nasjonal strategi for barn og medier

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets driftsbudsjett med 2,3 millioner kroner neste år, der omtrent halvparten skal gå til å utvikle en nasjonal strategi for barn og medier. Medietilsynet får også midler til en ny tilsynsoppgave knyttet til ulovlig pengespillreklame.

– Jeg er svært glad for at regjeringen ønsker å styrke satsingen på barn og medier. Medietilsynet har tatt til orde for en slik strategi, fordi vi mener det er nødvendig for å styrke og koordinere arbeidet for barns digitale trygghet. At vi nå har fått gjennomslag for dette i forslaget til statsbudsjett, er viktig for å kunne møte de utfordringene et stadig mer komplekst medielandskap fører med seg, særlig for de yngste, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet får mer penger til nye oppgaver

Medietilsynet har de siste årene jobbet målrettet med å modernisere virksomheten og forberede seg på nye oppgaver sett i lys av endringer på mediefeltet. I tillegg til ansvaret for å utvikle en nasjonal strategi for barn og medier, får Medietilsynet fra neste år en lovpålagt oppgave med å gi distributører pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge.
– Dette er et viktig, men også svært krevende tiltak å gjennomføre. Det er derfor avgjørende at det nå er foreslått friske midler i budsjettet, slik at Medietilsynet får ressurser til å kunne utføre denne oppgaven på en god måte, sier Velsand.

Mediestøtten justeres for pris- og lønnsvekst

Regjeringen foreslår at den direkte mediestøtten justeres for pris- og lønnsvekst neste år. Det vil si at mediestøtten i forslaget til statsbudsjett øker med 14 millioner kroner, fra 440 millioner i år til 454 millioner kroner i 2021. Slik fordeles mediestøtten i budsjettforslaget for neste år på de ulike ordningene:

Støtteordning

2019

2020

Forslag 2021

Produksjonstilskudd

318 000

358 100

369 559

Innovasjon og utvikling

10 000

20 250

20 898

Samiske aviser

33 770

34 630

35 738

Distribusjonstilskudd aviser i Finnmark

2 190

2 250

2 322

Lyd- og bildemedier

20 476

20 400

21 053

Medieforskning

3 950

4 140

4 250

Sum mediestøtte

388 386

439 770

453 820

Les forslaget til mediebudsjett her

– Det er bra at nivået for mediestøtten videreføres og justeres for pris- og lønnsvekst. Koronakrisen har til fulle vist betydningen av redaktørstyrte medier, og mediestøtten er et viktig bidrag for å opprettholde mediemangfoldet, sier Velsand.

Regjeringen foreslår videre at tilskuddet til NRK settes til cirka 5,9 milliarder kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift), en økning på 153 millioner kroner fra 2020. Dette er i tråd med Stortingets vedtak om at NRKs økonomiske ramme for årene 2020 til 2022 skal justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 prosent.

Den gjeldende avtalen med TV 2 om tilskudd til kommersiell allmennkringkasting betyr at det ligger inne et tilskudd på inntil 135 millioner kroner for 2021, samme nivå som for i år.

Det er Stortinget som endelig vedtar statsbudsjettet.

  Abonner på nyheter (RSS)