1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Sentral rolle for Medietilsynet i oppfølgingen av strategi mot nettovergrep

Medietilsynet får en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn, som nylig ble lansert. – Vi er glad for at det nå kommer en tverrfaglig strategi på området, og ser fram til å bidra i dette viktige arbeidet, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Strategien «Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn» skal gjelde for perioden 2021-2025, og inneholder 30 ulike tiltak. Hele sju departement, med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i spissen, har bidratt i arbeidet med strategien.

Over halvparten av niåringene bruker sosiale medier

Ni av ti 9-18-åringer er på sosiale medier, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Over halvparten av niåringene og tilnærmet alle 13-åringer bruker ett eller flere sosiale medier.

– De fleste barn og unge har positive opplevelser i sosiale medier, men dessverre er dette også en arena der noen blir utsatt for ubehagelige opplevelser og overgrep. Et eksempel er overgrepene som politiet i Agder slo alarm om før sommeren. Den nye strategien skal bidra til å forebygge nettrelaterte overgrep, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av å involvere barn og ungdom i arbeidet

Medietilsynet er opptatt av å trekke barn og unge aktivt inn i arbeidet med å forebygge og bekjempe overgrep over internett. Etableringen av et ungdomspanel er ett av flere tiltak som skal sikre at barn og unges stemme blir hørt når tiltak utformes.

Medietilsynet skal samarbeide med ulike direktorater, frivillige organisasjoner og private virksomheter om å følge opp strategien mot internettrelaterte overgrep.

Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst legges fram i høst

Medietilsynet har samlet inn data om barn og unges mediehverdag gjennom jevnlige undersøkelser både blant barn, ungdom og foreldre gjennom mange år.

– Barn og medier-undersøkelsen gir oss en unik innsikt i de unges medievaner over tid, og gjør det enklere å fange opp utfordringer og sette inn relevante tiltak. Fra 2020-undersøkelsen vet vi for eksempel at nesten halvparten av 13-18-åringene er blitt spurt via sosiale medier om å dele nakenbilder av seg selv. Medietilsynet har utarbeidet en veileder til foreldre om hvordan de kan snakke med barna sine om dette, sier Velsand.

Strategien mot internettrelaterte overgrep inngår i regjeringens bredere arbeid for trygg digital oppvekst, som barne- og familieministeren koordinerer. Strategien skal knyttes opp til en samlet nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, som Medietilsynet har laget utkast til på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Denne strategien blir lagt fram i løpet av høsten.

Et utvalg av de 30 tiltakene fra strategien

 • Legge til rette for at barn og unge er trygge på internett gjennom oppdatert og tilgjengelig informasjon om internettrelaterte overgrep.
 • Barn og unges behov skal være utgangspunkt for innsatsen gjennom bruk av ungdomspanel og vurdering av barns rettigheter.
 • Sikre at foreldre kan få oppdatert og tilgjengelig informasjon om risiko for overgrep på internett.
 • Sikre løpende oppmerksomhet om risiko knyttet til bruk av digitale plattformer og verktøy som brukes i barnehage og skole.
 • Samordne innsatsen mot internettrelaterte overgrep på tvers av departementene og direktorater.
 • Et fagråd bidrar i innsatsen for å forebygge mot internettrelaterte overgrep.
 • Legge til rette for at oppdatert kunnskap om internettrelaterte overgrep er inkludert i hjelpetilbud og tjenester.
 • Sikre et sterkere samarbeid mellom internettselskaper og myndighetene for bedre bekjempelse av internettrelaterte overgrep.
 • Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner.
 • Utvikle bevissthet og forebyggende innsats mot overgrep i organisasjoner, idrettslag og andre kulturaktiviteter for barn.
 • Etablere et uavhengig forskerråd for å bidra til koordinert kunnskapsinnhenting og forskning på feltet.

  Abonner på nyheter (RSS)