1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Tildeling av Riksblokk II skjer ved auksjon

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt flere søknader om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for Riksblokk II. Dermed blir tildelingen for å drive senderanlegg for digital radio gjennom Riksblokk II gjennomført ved pengeauksjon.

Frekvensressursen ble kunngjort 6. juli. Etter søknadsfristens utløp 1. september hadde det kommet inn flere søknader. Medietilsynet og Nkom har derfor startet arbeidet med auksjonen, som er planlagt gjennomført i desember i år.  

Riksblokk II består av frekvensblokkene 216,160-217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168-224,704 MHz (kanal 12A). Frekvensblokkene er fordelt på to geografiske områder som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Auksjonsregler på høring

Nkom og Medietilsynet vurderer nå auksjonsformat og utarbeider auksjonsregler for auksjonen av Riksblokk II. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Høringen er planlagt i oktober. Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen tildeles med varighet til 31. desember 2031.

For mer informasjon, se Nkoms hjemmesider.

  Abonner på nyheter (RSS)