1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

TV 2 har levert sitt første allmennkringkastingsregnskap

Medietilsynet går nå i gang med å undersøke om TV 2 innfrir kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting. – Avtalen mellom TV 2 og staten skal bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge, og vi ser frem til å se nærmere på hvordan TV 2 har oppfylt kravene, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Fjoråret var TV 2s første år som kommersiell allmennkringkaster med støtte fra staten. Avtalen, som ble inngått i september 2018, skal bidra til å opprettholde mediemangfoldet, sikre en konkurrent til NRK og få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo. Dersom TV 2 fyller avtalekravene, utløses en kompensasjon på inntil 135 millioner kroner.

– Dette er en helt spesiell og usikker tid. Det gjør meg ekstra stolt og glad over å levere allmennkringkasterregnskapet, som viser noe av alt TV 2 og de dyktige folkene våre leverte på hele spekteret av allmenkringkastertjenester- og krav gjennom hele 2019. Nå i krisen bidrar avtalen sterkt til at vi kan levere et så bredt, helhetlig og nyansert bilde som nordmenn fortjener, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 får årlig dekket inntil 135 millioner kroner i kostnader

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting innebærer at TV 2 får dekket nettokostnader på inntil 135 millioner kroner årlig i fem år for å levere blant annet daglige nyhetssendinger, norskspråklige barneprogram og norsk film og tv-drama. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2019, og varer frem til 31. desember 2023. 

Medietilsynets ansvar er å årlig vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen. Den endelige kompensasjonen for 2019 blir først fastsatt etter at Medietilsynet har vurdert hvordan TV 2 har oppfylt sine forpliktelser. 

– Vi skal både undersøke om innholdskravene oppfylles og sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet. TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere den øvrige virksomheten, sier Velsand.

 – Regnskapet vi legger frem i dag handler om å dokumentere hvordan vi oppfyller kravene. Dette er et dokument som forklarer hvorfor det er verdifullt å ha et riksmedium med base utenfor Oslo. Vi er selvfølgelig klare til å svare på alle spørsmål fra Medietilsynet, og vi ser frem til å lese tilsynets allmennkringkasterrapport, sier Sandnes.

Les mer om TV 2-avtalen her 

Medietilsynet fører også tilsyn med NRK

Medietilsynet har også ansvar for å påse at den offentlige allmennkringkasteren NRK fyller de kravene som stilles. NRK har nylig levert sitt allmennkringkastingsregnskap for 2019 til Medietilsynet. 

NRK har et bredt og omfattende samfunnsoppdrag, og skal være til stede på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede tilbud. Fra og med 1. januar i år finansieres NRK over statsbudsjettet etter at lisensordningen ble avviklet i fjor. Det er Medietilsynet som overfører pengene til NRK.

  Abonner på nyheter (RSS)