1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Tv-distributørene har svart på Medietilsynets varsel om stans av pengespillreklame

Tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox har nå svart på Medietilsynets varsel om at det kan være grunnlag for å pålegge dem å stanse den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi går grundig gjennom svarene før vi konkluderer i saken, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Tidligere i år avdekket Medietilsynet at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Markedsføringen omfatter både tradisjonell reklame og sponsoridentifikasjoner.

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Medietilsynet skal konkludere etter grundig saksbehandling

Før sommeren sendte Medietilsynet ut et varsel til tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox med frist til å uttale seg om saken innen 20. september. Medietilsynet vurderte foreløpig i varslene at tv-distributørene har mulighet til å stoppe pengespillreklamen, og at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.

– Vi har mottatt svar fra tv-distributørene og Discovery, og skal nå lese nøye gjennom svarene før vi konkluderer, sier Sekkelsten.

Vedtakene kan inneholde pålegg om å fjerne eller hindre tilgang til den ulovlige markedsføringen av pengespill. Medietilsynet kan gi distributørene tvangsmulkt hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen som settes. Vedtakene kan påklages til Medieklagenemnda og bringes inn for domstolene.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

  • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel inn i kringkastingsloven, som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se).
  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Det er likevel slik at markedsføringsforbudet ikke kan håndheves overfor fjernsynskanaler som er etablert i andre land.
  • Den nye bestemmelsen i kringkastingsloven gjør det mulig å gripe inn overfor norske distributører for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
  • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
  • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette innebærer at distributørene ikke gjør noe lovstridig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

  Abonner på nyheter (RSS)