1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Arrangement

Hvordan kan vi hindre utenforskap i gaming?

Et nærbilde av ansiktet på en jente, over ligger tekst om arrangementet.

Medietilsynet inviterer til fagseminar om dataspill og utenforskap, og visning av filmen “Ibelin”

Sted
Vika kino, Oslo
Tid
Pris
Gratis

Se arrangementet i opptak her

Hva bør voksne som jobber med barn vite om dataspill for å bidra til en inkluderende datakultur for barn og unge? Hvilken betydning har dataspillene for sosiale relasjoner? Og hvordan kan fagpersoner i hjelpeapparatet ta i bruk de positive mulighetene i de unges spilling, i møte med de mest sårbare barna?  

Tirsdag 12. mars kl. 11-15 på Vika kino i Oslo. 

Regjeringens dataspillstrategi 2024–2026 understreker behovet for et kompetanseløft på dataspill i offentlig sektor. For at alle barn skal kunne delta på en trygg og verdifull måte, er det viktig at særlig voksne som jobber med utsatte barn har nødvendig kompetanse.  

På dette seminaret får du faglig påfyll gjennom forskning på barn og unges bruk av dataspill, og høre om Medietilsynets tiltak for å forebygge utenforskap i gaming. I tillegg får du økt kompetanse om de positive og negative sidene ved spill, samt historier fra direktearbeid med sårbare unge gamere. 

Du får i tillegg se den prisbelønte dokumentarfilmen om Mats “Ibelin” Steen. Filmen gir et innblikk i hvordan barn og unge som av ulike grunner står utenfor normalsamfunnet, likevel kan finne meningsfylte relasjoner og ha stor verdi for andre mennesker. Hva kan hjelpeapparatet lære av historien om Mats "Ibelin" Steen? 

Program

 • 11:00: Lunsj + mingling 
 • 11:30 – 12:45 Fagseminaret inneholder: 
  • Beate Hygen (seniorforsker, NTNU Samfunnsforskning) 
  • Gaute Godager (psykologspesialist og spillutvikler) 
  • Marius Ruud (Gamingkontakten) 
  • Rune Fjeld Olsen (Level Up) 
  • Mari Velsand (direktør i Medietilsynet) 
  • Robert Steen  
 • 12:45: Filmvisning: «Ibelin» 
 • 14:30: Spørsmål fra salen 
 • 15:00: Program slutt 

Fagseminaret er en del av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025. Opptak av seminaret vil bli tilgjengelig på medietilsynet.no i etterkant.

Påmeldingen er nå stengt grunnet full sal.