1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Arrangement

Koronapandemien: fikk innvandrere den informasjonen de trengte?

Under koronapandemien har behovet for informasjon vært enormt, og mediebruken økte betydelig. Men hvordan var mediebruken blant innvandrere? Var myndighetene gode nok på å formidle kunnskap og informasjon til alle?

For
Helsepersonell, myndigheter, presse og medier, innvandrere, medie- og samfunnsinteresserte
Sted
Nettarrangement
Tid

Hva gjorde mediene for å øke tilliten til og bruken av nyhetsmedier – særlig blant innvandrere og minoritetsgrupper?

3. november lanserer Medietilsynet rapporten "Mediebruk blant innvandrere under pandemien" og inviterer til et nettarrangement som byr på innsikt og debatt.

Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og er et samarbeidsprosjekt mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Kulturdepartementet (KUD), KD og Medietilsynet.

Nakstad Zahid Majid arrangement 3 november.jpg

collage gøril huse kristian rambøll mari velsand arrangement 3. november.jpg

Deltakere er:

Espen Rostrup Nakstad (assisterende helsedirektør)

Wasim Zahid (lege, forfatter og samfunnsdebattant)

Shazia Majid (kommentator og journalist i VG)

Gøril Huse (ansvarlig redaktør og daglig leder i Klar Tale / Lettlest Media AS)

Kristian Dyrkorn (Rambøll Business Manager, ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen)

Arrangementet ledes av Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Se sendingen her: