1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Arrangement

Safer Internet Day 2021: Foreldreskap og digitale medier

Safer Internet Day (SID) er en årlig internasjonal markering. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Medietilsynet er ansvarlig for å koordinere SID, da vi er EUs Safer Internet Centre i Norge.

For
Foreldre, voksne som jobber med barn og digitale medier
Sted
Digitalt arrangement
Tid

Foreldreskap og digitale medier

Den digitale foreldrerollen kan være krevende. Mange foreldre opplever barnas bruk av digitale medier som et dilemma mellom det som er lærerikt og nyttig, men også noe som tar tid og krefter bort fra andre aktiviteter.

Medietilsynet og Institutt for Medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo inviterer til flere spennende og faglige seminarer for å belyse foreldreskap og barns digitale mediehverdag.

Dagen er delt opp ulike digitale bolker:

 

Del 1: Velkommen til Safer Internet Day 2021

Arrangør: Medietilsynet i samarbeid med IMK/UiO

Tidsrom: 09:00 – 09:30

Følg sendingen på Medietilsynets Facebook-side og nettside

Del 2: Foreldreskap og digitale medier

Arrangør: Institutt for medier og Kommunikasjon (IMK/UiO)

Tidsrom: 09:30 – 11:00

Digital løsning: Zoom

Påmeldingsskjema "Foreldreskap og digitale medier" 
Informasjon om arrangementet. 

Del 3: Den digitale foreldrerollen

Arrangør: Medietilsynet

Tidsrom: 11:30 – 13:00

Digital løsning: Mer informasjon kommer

Påmelding under:

Påmelding til "Den digitale foreldrerollen"

Hva er din rolle?
Kan vi sende deg informasjon eller invitasjoner på e-post om andre temaer?