1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

I dag får bransjen økt ansvar for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold

1. juli trer loven om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram i kraft. Loven innfører felles regler for aldersgrenser og andre beskyttelsestiltak for innhold som vises på tv, nett-tv, DVD/Blu-Ray og offentlige visninger som kino.

Innkjøringsfase

– De nye reglene trer i kraft midt i ferieavviklingen, og innebærer store endringer for mange ulike aktører. Det betyr at både vi og publikum må påregne en liten innkjøringsfase nå i sommer før alle aktører som omfattes av loven har fått på plass nye rutiner, sier direktør for brukertrygghet Eva Liestøl.

Les Kulturdepartementets pressemelding om den nye loven

Sendetidsregler

I forbindelse med innføringen av nytt regelverk for beskyttelse av barn og unge mot skadelig innhold i bildeprogram 1. juli, vil det også bli nye vannskilleregler på tv. Rent praktisk betyr vannskillereglene at tv-kringkasterne må forholde seg til sendetidsregler som fastsettes i forskrift for å sikre at barn og unges rett på beskyttelse blir ivaretatt.

De nye sendetidsreglene er stort sett en videreføring av de reglene som kringkasterne forholder seg til i dag, men tilpasset de nye aldersgrensekategoriene: 

  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene Tillatt for alle, 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet
  • Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år må sendes i perioden kl. 19.00 - 05.30
  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år må sendes i perioden kl. 21.00 - 05.30

Øvrige regler i forskriften

Forskriften inneholder også regler babykino, om unntak fra innbetaling av filmkontrollavgiftenog slår fast at filmvisninger ved medlemsarrangement i regi av ikke-kommersielle filmklubber ikke er underlagt kravet om statlig forhåndskontroll.

Her finner du oversikt over bransjens nye plikter

 

Bakgrunn

Lova inneheld reglar for vising og anna tilgjengeleggjering av filmar og program på tv, nett-tv, offentlege framvisingar, inkludert kino, og dvd. Lova stiller blant anna krav til at bransjeaktørar må setje aldersgrense på eige innhald og innfører ein informasjons- og merkeplikt.Vidare blir nye aldersgrensekategoriar innførte; Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Har du spørsmål eller tips? Send oss en epost på beskyttelsesloven@medietilsynet.no

 

Kontaktpersoner: Line Langnes og Eva Liestøl