1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Tildeling av konsesjoner i Lokalradioblokka

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler i dag frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til prøvedrift for DAB i Lokalradioblokka i tre regioner: Region 15 (Jæren/Dalane) tildeles Jærradioen AS. Region 16 (Ryfylke) tildeles Radio Atlantic Ryfylkeradioen AS. Region 23 (Sunnmøre) tildeles Radio Ålesund AS.

Medietilsynet og Nkom mottok ingen konkurrerende søknader til anleggskonsesjonene og frekvenstillatelsene innen fristen, og de tildeler derfor tillatelsene til søkerne.

Lokalregion 15 (Jæren/Dalane) omfatter kommunene Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Klepp.

Lokalregion 16 (Ryfylke) omfatter kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Hjelmeland, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Sauda, Suldal, Finnøy og Forsand.

Lokalregion 23 (Sunnmøre) omfatter kommunene Haram, Giske, Ålesund, Skodje, Sula, Ørskog, Herøy, Hareid, Ulstein, Sykkylven, Stordal, Sande, Ørsta, Norddal, Vanylven, Stranda og Volda.

Hovedvilkår for bruk av anleggskonsesjonen:

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd kan det settes vilkår for tildeling av anleggskonsesjoner. For Lokalradioblokka vil konsesjonsvilkårene i hovedsak omhandle følgende forhold:

  • Kapasiteten i nettene skal i hovedsak benyttes til kringkasting
  • Konsesjonæren skal drive og koordinere det felles sendernettet i lokalregionen på en slik måte at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet i prøveperioden og gir best mulig kapasitetsutnyttelse av nettene
  • Konsesjonæren har ansvar for at kringkastere i lokalregionen gis tilgang til nettkapasitet på ikke-diskriminerende vilkår
  • Konsesjonen gjelder i en prøveperiode fram til og med 31. desember 2016. Alle investeringer gjøres for konsesjonærens og hans avtaleparters egen regning og risiko. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av konsesjoner før utløpet av prøveperioden. Konsesjonen innebærer ingen fortrinn mot den kommende konsesjonsperioden
  • Konsesjonæren plikter å holde Medietilsynet orientert om opphør av transmisjonsavtaler
  • Konsesjonæren plikter å sende en årlig rapport til Medietilsynet om utbygging og drift
  • Konsesjonen kan overdras etter søknad
  • Vilkårene vil inneholde standardiserte krav om bruk, opphør og endring av konsesjonen

Det vil ikke bli stilt dekningskrav i konsesjonsvilkårene for denne prøveperioden.