1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Aldersgrensemerking på tv mer synlig for publikum

Mor og barn på kino Foto: Kine Jensen

Har du vært på kino i sommer og blitt overrasket over nye aldersgrenser? Eller har du sett at det står et nytt symbol i hjørnet på tv-skjermen? Disse og flere andre endringer henger sammen med at en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram trådte i kraft 1. juli.

Den nye loven inneholder en rekke regler knyttet til visning og omsetning av filmer og programmer.  For publikum er det særlig to lovendringer som er merkbare; for det første har vi fått nye aldersgrenser som gjelder for både filmer og programmer. Og for det andre er informasjon om aldersgrenser på de ulike filmer og programmer lettere tilgjengelig og mer synlig.

De fleste er vant til at det er aldersgrenser på kinofilmer. Det som er nytt, er at aldersgrensene på tv-programmer blir mer synlig for tv-seerne.

– Det har i prinsippet vært en form for aldersgrenser på tv-programmer også tidligere gjennom det såkalte vannskilleprinsippet, som inneholdt sendetidsregler kringkasterne måtte forholde seg til, forklarer Line Langnes i Medietilsynet.

– Etter den nye loven må kringkasterne nå orientere seerne om aldersgrensen på sine programmer. Informasjonen kan gis enten ved muntlig orientering før programmet eller ved visuell merking gjennom hele programmet.  Så langt har kringkasterne valgt alternativet med å ha visuell merking gjennom hele programmet. Merkingen er på plass hos TVNorge, NRK og TV 2, forteller Langnes. 

Øvrige regler i den nye loven er blant annet:  

 • Nye aldersgrenser som gjelder for filmer og programmer på kino, tv, nett-tv og DVD/Blu-ray: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år
 • Bransjeaktører plikter å sette aldersgrenser på sine egne programmer. Medietilsynet setter fortsatt aldersgrenser på kinofilm
 • Følgende filmer og programtyper trenger ikke å få aldersgrense:
  • Nyhets- og aktualitetsstoff
  • Undervisnings- og forskningsstoff
  • Informasjon om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
  • Musikkstoff
  • Idrettsstoff
  • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff
  • Direktesendinger
  • Bransjeaktører plikter å gi informasjon om aldersgrensene på sine programmer
 • En generell plikt til de som viser filmer og programmer om å iverksette ulike tiltak for å beskytte barn mot skadelig innhold, herunder sikre at aldersgrensene overholdes. Blant annet stilles det sterkere krav til skoler, barnehager og skolefritidsordninger når de skal vise film. De ansatte plikter å innhente samtykke fra foresatte hvis de skal vise en film med høyere aldersgrense

 Nye aldersgrenseikoner 2015

Vil du vite mer om dette? Kontakt: Line Langnes eller Eva Liestøl