1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2014

Allmennkringkasterne gav totalt sett et variert innholdstilbud til det norske publikummet i 2014. Allmennkringkastingen er i endring. I tråd med at brukervaner og formidlingsmåter endrer seg, viser også allmennkringkasterne nye utviklingstrekk.

Radio digitaliseres, og på sikt vil dette innebære at det ikke vil bli stilt allmennkringkastingskrav til de kommersielle kringkasterne. I 2014 var det første gang hvor Radio Norge og P4 hadde lettere og langt færre spesifikke konsesjonskrav.

Et tydelig utviklingstrekk er at radiosendingene blir fylt av større flater som skal favne bredt, og det er i mindre grad et fokus på dedikerte programmer. Det utfordrer prinsippet om at en allmennkringkaster skal ha et tilbud til både brede og smale grupper i samfunnet.

2014 var et år med store sportsbegivenheter, og for første gang ble vinter-OL vist på TV 2. NRK og TV 2 samarbeidet om sendinger fra fotball-VM i Brasil, og NRK lagde interaktive og nyskapende sendinger fra sjakk-VM. TV 2s første vinter-OL ble tilrettelagt for hørselshemmede og TV 2 utviklet et eget system for direkteteksting.

Det særlige ansvaret for å sikre at allmennkringkastingstilbudet er tilgjengelig for alle, er imidlertid lagt til NRK, som i 2014 ansatte en egen tilgjengelighetssjef med ansvar for gode brukeropplevelser for mennesker med nedsatt funksjonsevne på alle NRKs plattformer.

NRK har økt andelen teksting jevnlig de siste årene og tekstet i 2014 i gjennomsnitt 53 timer per døgn på tv-kanalene sine. NRK la også til rette for blinde og svaksynte gjennom synstolkning.

I Allmennkringkastingsrapporten for kringkastingsåret 2014 kan du lese mer om hele programtilbudet i TV 2, NRK, Radio Norge og P4, og om hvordan allmennkringkasterne oppfyller forpliktelsene sine. 

Kontaktpersoner:  Therese Thommesen og Tom Thoresen